Es restaura l’església del s. XII de Sta. Eugènia de Saga, a la Cerdanya

La portalada de l’església de Santa Eugènia de Saga, del segle XII, al poble de Ger de la Cerdanya, mostra ja un aspecte renovat. Els treballs de conservació i restauració s’han centrat sobretot a estabilitzar el conjunt, per protegir-lo de la climatologia que pateixen les obres a l’exterior. L’actuació ha comptat amb una subvenció del Departament de Cultura i la supervisió dels treballs per part del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC).

La intervenció ha estat iniciativa de l’Ajuntament de Ger, en conveni amb el Bisbat d’Urgell. Es va iniciar a mitjans dels mes de gener de 2021 i es va dur a terme en un mes, a través del Centre de Restauració de Bens Mobles (CRBMC). S’havia malmès a causa de les condicions ambientals dures del Pirineu i del poc manteniment, juntament amb les circumstàncies dels materials d’origen. La portalada és feta amb carreus de pedra calcària, coneguda com a marbre roig o pedra gris d’Isòvol, per la seva similitud amb el marbre. Constructivament, presenta cinc arquivoltes de mig punt en gradació i quatre columnes amb capitells i basa. Està decorada i conserva restes pictòriques de tonalitats ocres, vermelles i negres en els elements escultòrics figuratius i geomètrics (nus femenins, caps sense cos, animals alats, motius vegetals i antropomorfs) ubicats a l’arquivolta més externa, als capitells, i a la clau de volta amb la representació de la figura de Crist.
Per una banda, s’ha dut a terme un procés de neteja específic per a les zones de treball escultòric amb restes de policromia, i també una neteja puntual amb microprojecció de partícules minerals (corindó) de les zones ennegrides per carbonatació i pel foc, a la zona d’arquivoltes. D’aquesta manera, es van retirar materials aliens d’origen divers, com ara els morters de ciment, nius d’insectes o claus.
La consolidació i la reintegració han consistit en l’adhesió de zones fragmentades i despreses de suport petri, amb petits punts de resines, la recuperació puntual de volums perduts amb morters de calç natural i perns de policarbonat amb un tremat cable d’acer inoxidable i la injecció de morters de calç amb pols de tosca a l’interior d’esquerdes i fissures de pedres i dels morters del parament adjacent.
També s’han reintegrat les diferents zones amb morters de calç natural, dosificats amb pols de marbres acolorits, sorres de riu rentades i pigments minerals en pasta, segons siguin utilitzats per al farciment de forats, juntes de portada i parament, bisellats de segellament i pèrdues de suport de pedra. Finalment, s’han consolidat les restes de policromia de la pedra amb nanopartícules de calç, i s’ha fet un tractament preventiu i curatiu per a la fusta i el metall de la porta d’entrada, han explicat des del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya.

Compartir