És Pasqua a tot el Bisbat d’Urgell!

p4070032

Durant la Vetlla Pasqual i durant tot el diumenge de Pasqua, a totes les Parròquies i llocs habituals de celebració eucarística del Bisbat d’Urgell s’ha viscut amb molta joia la festa de les festes per als cristians: la Pasqua del Crist Ressuscitat!, que és l’origen de la nostra fe, i de tota la litúrgia de l’Església. Tot prové d’aquesta Nit Santa.
A la Catedral de Sta. Maria de La Seu d’Urgell, l’Arquebisbe Joan-Enric amb els Canonges van celebrar totes les festes del tridu, i diumenge de Pasqua va impartir la Benedicció Papal, amb indulgència plenària, a les 12 h. del migdia.
Compartir