Els Bisbes de Catalunya promulguen el nou Catecisme per a infants

El dia 1 de juliol Els Bisbes de Catalunya reunits amb els Delegats diocesnas de les 10 Diòcesis i una gran congregació de catequistes i sacerdots han promulgat a Barcelona el nou Catecisme Jesús és el Senyor que entrarà en vigor el proper setembre. Aquest és el text íntegre del Decret pel qual entra en vigor.

Decret

Complint la nostra responsabilitat de Pastors del Poble de Déu d’exposar la fe catòlica, i seguint una llarga i rica tradició catequètica del nostre país, els Bisbes de les Diòcesis amb seu a Catalunya, agrupades en comunió eclesial en les Províncies Eclesiàstiques de Tarragona i de Barcelona, posem a les mans dels fidels de les nostres Diòcesis el nou Catecisme Jesús és el Senyor, que fou aprovat per l’Assemblea Plenària de la Conferència Episcopal Espanyola el mes de novembre de 2006, i que obtingué la «recognitio» de la Santa Seu el 7 de juny de 2007.

Compartir