El Papa Benet XVI distingueix Albert Pintat i Francesc Badia amb el títol de Cavallers de l’Orde de Sant Gregori el Gran

Mons. Joan-Enric Vives, Bisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, comunica que Sa Santedat el Papa Benet XVI ha atorgat al Sr. Albert Pintat Santolaria, ex-Cap de Govern del Principat d’Andorra, el títol de Cavaller Comendador amb placa de l’Orde de Sant Gregori el Gran i al Sr. Francesc Badia Batalla, ex-Veguer Episcopal, el títol de Cavaller Comendador del mateix Orde.

Compartir