El Dr. Salvador Pié-Ninot a la Jornada de formació permanent per als preveres sobre el Sínode d’octu

El dia 9 de febrer, al Santuari del Sant Crist de Balaguer, va tenir lloc la 2ª jornada del curs de formació permanent per a preveres i delegats diocesans del Bisbat d’Urgell, presidida pel Bisbe Joan Enric Vives. El ponent fou el Dr. Salvador Pié-Ninot, professor de Teologia Fonamental i d’Eclesiologia, a la Facultat de Teologia de Barcelona i a la Pontifícia Universitat Gregoriana, a Roma.

Compartir