Decret sobre les festes de St. Josep i St. Jaume del 2015

L’Arquebisbe d’Urgell amb data 23 de febrer va signar un Decret pel qual dispensa «de l’obligació de participar a la celebració eucarística i d’abstenir-se del treball», atès que el calendari laboral aprovat per la Generalitat de Catalunya per a l’any 2015 presenta com a dies no festius el 19 de març i el 25 de juliol.

També recomana, però, que ja que per a l’Església Catòlica aquestes festes segueixen mantenint el caràcter de solemnitat litúrgica, els sacerdots i els responsables de les comunitats cristianes procurin donar a aquestes celebracions el relleu que els són pròpies, tot invitant i exhortant els fidels a participar a l’Eucaristia, facilitant-los l’assistència amb horaris adients.

Compartir