Decret en l’Any Jubilar Teresià per rebre la indulgència plenària al Bisbat d’Urgell

L’Arquebisbe d’Urgell ha signat el següent Decret:

«Atès que amb data 24 abril 2014 la Penitenciaria Apostòlica va respondre afirmativament a la sol·licitud de concessió de la gràcia d’un Any Jubilar Teresià per a totes les diòcesis d’Espanya amb ocasió del Vè. Centenari del naixement de Santa Teresa de Jesús, del 15 d’octubre de 2014 al 15 d’octubre de 2015,

Considerant que posteriorment la Comissió Permanent de la Conferència Episcopal Espanyola, en la reunió ordinària dels dies 25 i 26 de juny de 2014, en relació amb el citat decret, va establir que cada Bisbe escollís els seus temples jubilars,

Pel PRESENT establim que:

1. Els fidels podran guanyar la indulgència plenària, una vegada al dia, durant l’Any Jubilar Teresià, aplicable també en sufragi dels fidels difunts, complint les condicions acostumades (confessió sacramental, comunió eucarística i pregària pel Sant Pare), concloent amb la pregària del Parenostre, el Credo, la invocació a la Verge Maria i a Santa Teresa de Jesús.

2. El lloc designat a la nostra Diòcesis d’Urgell per guanyar la indulgència plenària serà la Santa Església Catedral Basílica de Santa Maria de La Seu d’Urgell.

3. Els ancians, els malalts i tots els qui, per causa greu, estiguin impedits també podran guanyar la indulgència plenària, si, penedits i amb propòsit de dur a terme les tres condicions acostumades, davant d’alguna petita imatge de Santa Teresa de Jesús, s’uneixin espiritualment a les celebracions jubilars o peregrinacions i resin el Parenostre i el Credo, oferint els dolors i sofrences de la seva pròpia vida.

Preguem perquè Santa Teresa de Jesús, contemplativa i doctora de l’Església, segueixi mostrant-nos el camí de la santedat durant aquest Any Jubilar,

A La Seu d’Urgell a 5 d’octubre de 2014.»

Compartir