Curs D.E.C.A.

Per vuitè any consecutiu hem iniciat el curs DECA (Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica) a la Universitat d’Andorra, organitzat per la Delegació d’Ensenyament del Bisbat d’Urgell.
El títol DECA capacita al mestre-professor per impartir l’assignatura de Religió Catòlica en els diferents nivells educatius de maternal/infantil i primària.
41 alumnes s’han matriculat en el curs DECA 2015. La metodologia combina l’ensenyament presencial amb el suport de la plataforma on-line, assegurant el treball personal, l’activitat dels alumnes, l’aprenentatge cooperatiu i el control del procés per part del professor-tutor amb el seguiment del treball de final de cada semestre, desenvolupant 12 crèdits Bolonya (300 hores).

Curs DECA

Compartir