Consell Diocesà de Càritas d’Urgell a Balaguer

A la Residència del Sant Crist de Balaguer va tenir lloc la reunió del Consell Diocesà de Càritas d’Urgell el dissabte dia 29 de febrer, presidit per l’Arquebisbe d’Urgell i President de Càritas diocesana, i pel Director voluntari de Càritas Sr. Josep Casanova. Hi van assistir representants de moltes Càritas parroquials.

Es van analitzar i es van aprovar per unanimitat els balanços i els pressupostos de l’Entitat, així com més pormenoritzats els de “Grapats” (Empresa d’Inserció Social) i de “Grapats – Centre Especial de Treball”. Es va prestar especial atenció a la Memòria interna 2019 de Càritas Diocesana, i alhora la Memòria de les dues altres entitats dependents de Càritas diocesana, així com els 5 centres territorials, i les propostes de futur que vol anar desenvolupant Càritas.

Cal considerar amb atenció algunes dades: que Càritas Diocesana d’Urgell té actualment uns 300 voluntaris cooperadors, amb 5 centres de desplegament territorial a Balaguer, La Seu, Puigcerdà Tremp i Vielha. Amb 2 projectes nous: Espai Grapats i Càritas Ecocanvi. El Pla d’acció social va arribar durant el 2019 a 1.030 famílies amb unes 2.020 persones beneficiades, de les quals 55% són dones, 38% no tenen estudis o només els primaris, el 48% són de nacionalitat espanyola, i 15% tenen treball però tan precària que no arriben a cobrir les seves despeses, ja que fins i tot alguns no cobreixen la quarta part del sou mínim interprofessional. En ajudes socials s’han pogut atendre 504 famílies, amb uns beneficiaris de 1,235 persones. Per a despeses netament d’ajudes socials enguany es van poder repartir 170.000 euros.

Donem gràcies a Déu per aquest increment del servei de Càritas diocesana i parroquials que arriba a les persones. I s’agraí tot el que fan els qui ens ajuden a ajudar.

Compartir