Congrés del Lleure Educatiu

Els passats dies 16 i 17 d’octubre va tenir lloc a Barcelona el Tercer Congrés del Lleure Educatiu, amb una assistència de 300 participants que venien dels àmbits del lleure d’arreu del territori, i de moviments d’esplais i agrupaments escoltes, entre altres. Una iniciativa de la Fundació Pere Tarrés i de Didania (Federació d’entitats cristianes de temps lliure), que volia propiciar un espai de reflexió i de propostes per poder encarar la tasca de les entitats que treballen en aquesta forma d’educació fora del context formal i curricular dels centres educatius. Quina ha de ser la proposta educativa i formativa per aquest nou segle XXI, i com es pot encarar aquesta feina en la que hi ha de col·laborar: societat, famílies, infants i joves, i educadors en el lleure infantil i juvenil, amb quines eines s’ha de treballar i com tot això ha de reinvertir en els infants i joves, però també en la nostra societat.

Unes dades que són bones que coneguem de la feina que es fa arreu de Catalunya, en el món dels esplais, casals, colònies, campaments i altres, i que recull el Manifest, aquestes dades recullen que “a Catalunya almenys un 64% dels infants fan activitats de lleure fora de l’escola, preferentment esportives. 200.000 infants participen en activitats de vacances, dels quals almenys 40.000 ho fan en centres de lleure (esplais i caus) animats per 10.000 voluntaris/es. A Espanya, el moviment scout, de centres de lleure educatiu o altres entitats vinculades a congregacions religioses dinamitzen més de 130.000 participants. No obstant això encara hi ha notables limitacions en l’accés, especialment per a les famílies més vulnerables (50% dels seus fills no hi participen).” Aquestes xifres les podem personalitzar en el nostre Bisbat i en la feina que fan cada curs els esplais parroquials i els agrupaments escoltes i que mouen al llarg de l’any en les diferents activitats, aproximadament: uns 4.000 infants i adolescents i uns 450 monitors i caps, el fruit d’una tasca que especialment podem veure en els torns de colònies i campaments que cada estiu s’organitzen i que mouen també a molts voluntaris i famílies en aquesta tasca.

Durant els dos dies del Congrés i van participar com a ponents especialistes en el món de l’educació, del lleure, de la pedagogia, a més es van fer de taules rodones per compartir inquietuds i experiències. Tot amb una gran missió que com va dir el Director General de La Fundació Pere Tarrés “que els infants visquin com a infants i creixin com a persones”. I en aquest sentit apostar per una educació integral dels infants que ens permeti proposar el sentit cristià que podem donar a la vida. Al final de la Trobada es va aprovar un manifest que recull tot aquest sentit de ser del món del lleure educatiu, un sentit que vol ajudar a construir una societat millor i un món millor, i en aquesta tasca l’Església també hi vol ser i també hi vol col·laborar, com sempre ha fet en els àmbits de l’educació del lleure.

Compartir