Conferència sobre “Pobresa, Hospitalitat i Salut mental” de Mons. Vives

El dia 14 de desembre Mons. Joan-Enric Vives va dictar una ponència-reflexió en la Jornada de formació sobre “Pobresa, Hospitalitat i Salut mental” al personal mèdic, pastoral i infermers de l’Hospital Mare de Déu de la Mercè de Barcelona, de les Gnes. Hospitalàries dels Sagrats Cors.

Invitat per la Superiora Gna. Rosario Martínez i el Director mèdic Dr. Pedro Roy va  tenir una trobada en la qual va parlar del proper Nadal, festa de l’Encarnació de Déu, que s’apropa a la humanitat sofrent. Un segon punt desenvolupà la preferència de l’acció pastoral envers els pobres, i especificà les diverses pobreses que es donen avui. I parlà de l’acció hospitalària, explicant el valor de la concreta solidaritat de la Clínica de la Mercè amb institucions hospitalàries de l’Índia.

Després parlà amb els interns, celebrà l’Eucaristia amb la Comunitat de Religioses i dinà amb elles.

Compartir