Comunicat de la reunió n. 218 de la CET

Els dies 5 i 6 de maig de 2016 ha tingut lloc la reunió n. 218 de la Conferència Episcopal Tarraconense, al santuari de la Mare de Déu de Loreto, a Tarragona. La reunió ha estat presidida per Mons. Jaume Pujol i hi han assistit tots els seus membres.

Els bisbes han rebut el Sr. Dani Font i Mn. Josep Maria Riba que els han presentat la memòria anual de les activitats portades a terme per Catalonia Sacra i el balanç econòmic del 2015. També han presentat les activitats que s’estan realitzant durant l’any 2016 i el corresponent pressupost que els bisbes han aprovat.

Així mateix, han rebut les autoritats acadèmiques de l’Ateneu Universitari Sant Pacià que els han exposat com s’ha desenvolupat el primer curs de vida d’aquesta institució, erigida canònicament a Barcelona el passat mes d’octubre, i quines són les propostes d’actuació de cara el curs vinent. L’Ateneu agermana tres facultats orientades, respectivament, a l’estudi de la teologia, la filosofia i la humanística cristianes, i està configurat com una institució universitària que promou la docència i la recerca sobre les àrees centrals del pensament cristià. 

Els bisbes han aprovat el Decret d’implantació del  Catecisme Testimonis del Senyor, que, a partir del proper 1 de setembre serà el Catecisme oficial per a la iniciació a la vida cristiana dels nois i noies a partir dels 11 anys, a les deu Diòcesis catalanes. La presentació del Catecisme es farà al Seminari Conciliar de Barcelona el proper 30 de juny durant les XIV Jornades Interdiocesanes de Responsables de Catequesi organitzades pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya.

Els bisbes han aprovat també la creació de la Càtedra de Teologia Pastoral «Arquebisbe Josep Pont i Gol» integrada a la Facultat de Teologia de Catalunya i que serà continuadora de l’excel·lent treball portat a terme pel Centre d’Estudis Pastorals durant més de quaranta anys. La nova Càtedra tindrà cura de l’edició de la revista Quaderns de Pastoral.

Mons. Francesc Pardo ha informat del progrés en la inscripció dels joves catalans a la Jornada Mundial de la Joventut (JMJ) que se celebrarà a Cracòvia. El Secretariat Interdiocesà de Joventut (SIJ) ha preparat un programa que més de cinc-cents joves de les nostres diòcesis seguiran des del dissabte 23 de juliol fins al diumenge 31 de juliol per conèixer diversos indrets de Polònia, fins arribar a Cracòvia on s’espera la presència del Papa Francesc. Els bisbes animen els joves a participar en la JMJ, trobada juvenil mundial instituïda per Sant Joan Pau II i que se celebra des del 1985.

Mons. Joan Enric Vives ha informat de l’aprovació de la nova edició de la Litúrgia de les Hores en català per part de la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments i que, si Déu vol, estarà a disposició dels fidels el proper Advent.

Els bisbes han tractat també temes relatius a l’ensenyament de la religió catòlica, la llei de la transparència econòmica, i la repercussió de la modificació de la Llei Orgànica de Protecció Jurídica del Menor en les diverses activitats que es porten a terme a les parròquies.

En aquesta reunió, Mons. Joan Enric Vives ha estat novament escollit per un trienni com a secretari de la Conferència Episcopal Tarraconense.

El dijous 5 al vespre, els bisbes es van desplaçar al Seminari Pontifici de Tarragona, on Mn. Manuel M. Fuentes, director de l’Arxiu Històric Arxidiocesà, va explicar breument la història de l’Arxiu des de la seva creació a principis del segle XX i va fer la presentació de la catalogació i digitalització del fons documental de la Província Eclesiàstica Tarraconense. El fons digitalitzat està format per tres grans sèries de documentació. La primera fa referència als Concilis Provincials celebrats entre el 1336 i el 1758 on es recullen les deliberacions i els acords presos en les reunions dels diferents bisbes de la província eclesiàstica sobre qüestions de doctrina i disciplina eclesiàstica. Una segona sèrie són els Sínodes Diocesans. I, finalment, els processos de Corts Catalanes celebrades a Perpinyà entre els anys 1473 i 1479, i a Barcelona l’any 1481.

Tarragona, 6 de maig de 2016

Compartir