Comunicat de la reunió n.212 de la CET

Els dies 2 i 3 d’octubre de 2014 ha tingut lloc la reunió n. 212 de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET), a l’edifici del Seminari Conciliar de Barcelona. La reunió ha estat presidida per Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe metropolità de Tarragona i primat, i hi han assistit tots els seus membres.

Al matí del dia 2, els bisbes han assistit a la inauguració oficial del curs 2014-2015 de la Facultat de Teologia de Catalunya, de la Facultat de Filosofia de Catalunya, de l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona i de l’Institut de Teologia Fonamental, que enguany ha estat presidida pel cardenal Zenon Grocholewski, prefecte de la Congregació per a l’Educació Catòlica que, en un solemne acte acadèmic, ha firmat el decret d’erecció canònica de la nova Facultat «Antoni Gaudí» d’Història de l’Església, Arqueologia i Arts Cristianes.

1. Els bisbes han felicitat el senyor cardenal Lluís Martínez Sistach per haver promogut aquesta nova institució eclesiàstica de caràcter universitari que oferirà un gran servei als qui vulguin cursar les disciplines humanístiques d’història de l’Església, l’arqueologia cristiana i la gestió del ric patrimoni cultural i artístic de l’Església. Pensen que serà també una aportació de qualitat universitària en l’àmbit cultural del nostre país, i al servei concret del diàleg fe i cultura.

2. Els bisbes han rebut la visita de la Sra. Montserrat Oriol, que ha estat durant 19 anys responsable del Secretariat Interdiocesà de Catequesi (SIC), a qui han agraït el treball dut a terme durant aquest llarg període en favor de la catequesi i del treball interdiocesà en aquest àmbit. Han rebut també la visita del nou director del SIC, Mn. Joan Maria Amich, que ha presentat diversos projectes sobre el catecisme «Testimonis del Senyor», així com sobre la situació de la catequesi a Catalunya.

3. Els bisbes han reflexionat sobre l’actual conjuntura social de Catalunya i Espanya i han redactat una Nota que s’adjunta al final d’aquest comunicat.

4. Els bisbes han felicitat el cardenal Martínez Sistach per haver estat designat pel Sant Pare membre de l’Assemblea extraordinària del Sínode dels Bisbes que començarà a Roma el dia 5 d’octubre i acabarà el 19 del mateix mes. El tema d’aquesta Assemblea sinodal és «Els desafiaments pastorals de la família en el context de l’evangelització». El senyor cardenal ha informat els bisbes dels preparatius del Sínode.

5. Durant la reunió, els bisbes han tingut coneixement de l’aprovació al Parlament de Catalunya de la Llei de drets de persones gais i lesbianes i contra l’homofòbia. A l’espera de conèixer l’abast concret dels articles de la Llei, i tot valorant positivament que el Parlament de Catalunya legisli en favor de la no discriminació de cap col·lectiu, els bisbes manifesten la seva preocupació per si la Llei no tingués prou en compte la presumpció d’innocència, i per si dificultés l’exercici del dret fonamental a la llibertat de comunicació dels ensenyaments de la fe i moral catòlica, i més àmpliament de la llibertat religiosa.

6. Els bisbes han rebut informació detallada sobre les Jornades de Trobada i Formació de Voluntaris de Càritas, que es porta a terme a Girona els dies 3 i 4 d’octubre, en la qual hi participen més d’un miler de voluntaris i té com a ponent principal el bisbe de Tànger, Mons. Agrelo. Han tractat també diverses qüestions relatives a la litúrgia, la pastoral de la salut i la vida consagrada.

7. A proposta de Mons. Agustí Cortés han nomenat el P. Joan M. Mayol, osb, Director del Secretariat Interdiocesà de Pastoral del Turisme i Santuaris.

Barcelona, 3 d’octubre de 2014

cet212 010

 

 

 

Compartir