Comunicat de la reunió 226 de la CET

Els dies 15 i 16 de maig de 2018 ha tingut lloc la reunió n. 226 de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET), al Santuari de la Mare de Déu de Loreto, a Tarragona. La reunió ha estat presidida per Mons. Jaume Pujol, arquebisbe de Tarragona.

1. Els bisbes han rebut el Sr. Dani Font i Mn. Josep Maria Riba, que els han presentat la memòria anual de les activitats portades a terme per Catalonia Sacra i el balanç econòmic del 2017. També els han presentat les activitats que s’estan realitzant durant l’any 2018 i el corresponent pressupost que els bisbes han aprovat pel que fa a la difusió del patrimoni sacre de les Diòcesis de la CET.

2. El Sr. Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, que és l’òrgan de coordinació de les deu Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya, ha presentat als bisbes diverses iniciatives que es porten a terme per orientar, coordinar i realitzar l’acció social i caritativa de l’Església.

3. Els bisbes també han atès la visita de Mn. Josep Maria Romaguera, president del Centre de Pastoral Litúrgica (CPL) i la Sra. Maria Àngels Termes, directora de la nova revista Galilea.153 que els han presentat el treball que realitzen i els projectes de futur.
El CPL, que és una associació pública de fidels, va néixer l’any 1958 en la tradició de la renovació litúrgica que vivien les diòcesis catalanes. Durant aquests seixanta anys d’existència el CPL ha portat a terme un meritori treball d’assessorament litúrgic, recerca i estudi, així com també d’edició de llibres i revistes. Actualment, són quatre les revistes que editen: Phase, Missa Dominical, Liturgia y Espiritualidad i la nova Galilea.153. Editen també set col·leccions de llibres i els Cantorals per les celebracions. Per encàrrec de la Conferència Episcopal Tarraconense, el CPL edita cada any el Calendari Litúrgic i els volums de la Litúrgia de les Hores en català.

4. Així mateix, han rebut l’ecònom de l’Arquebisbat de Tarragona, Sr. Daniel
Sobradillo, que ha exposat diverses qüestions sobre la memòria d’activitats a nivell de les diòcesis de Catalunya, el camí d’autofinançament de l’Església, i el pla de transparència. Mons. Francesc Pardo, que ja és membre del Consell d’Economia de la Conferència Episcopal Espanyola, ha rebut l’encàrrec dels bisbes de vetllar la coordinació de les reunions interdiocesanes de responsables d’economia de la Tarraconense.

5. En ocasió del cinquantè aniversari de la constitució de Justícia i Pau (JiP) a l’arxidiòcesi de Barcelona, s’han fet presents a la reunió el Sr. Eduard Ibáñez, director de JiP; el Sr. Eudald Vendrell, president de JiP de Barcelona, el Sr. Francesc Escobar, president de JiP de Tarragona; la Sra. Maria Bargalló, vicepresidenta de JiP de Barcelona i Mn. Josep Maria Fisa, prevere de l’arquebisbat de Barcelona i delegat episcopal a JiP. Han exposat un detallat informe sobre la realitat i les activitats de Justícia i Pau a Catalunya centrades especialment en la promoció i defensa dels drets humans de les persones i els pobles, la justícia social, la pau i el desarmament, la solidaritat i la protecció del medi ambient; així com també les dificultats i els reptes actuals que treballen sempre inspirats en la doctrina social de l’Església.

6. Mons. Francesc Pardo, responsable de l’acompanyament del Secretariat Interdiocesà de Joventut (SIJ), ha informat dels últims preparatius de l’Aplec de l’Esperit 2018, que se celebrarà a la diòcesi de Tortosa el proper cap de setmana i que ja compta amb més de 1.000 adolescents i joves inscrits. El dissabte 19 de maig les diverses activitats, concerts i la celebració de l’Eucaristia seran a la ciutat de Tortosa i el diumenge dia 20 l’Aplec es traslladarà a Sant Carles de la Ràpita.

7. Els bisbes han visitat el centre que el Centre Català de Solidaritat (CECAS) té a Tarragona. És tracta d’una comunitat terapèutica per a dones que volen superar la drogoaddicció i hi reben seguiment mèdic, psicològic i social individualitzat; també realitzen activitats ocupacionals, formatives i de lleure. Han estat rebuts pel Sr. Frederic Bayer, administrador del Patronat, i altres treballadors del centre. Han pogut visitar les instal·lacions i les reformes que s’hi estan fent, així com també conèixer i conversar amb les residents.

8. Els bisbes s’han fet ressò de la preparació dels 800 anys de la fundació de la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat, el 2023 i, atenent la petició del Rector del Santuari, P. Joan M. Mayol, encoratgen els confrares a reactivar la seva vitalitat renovant els vincles que al llarg de la història tants fidels han establert amb Montserrat per mitjà de l’estima i la devoció a la Mare de Déu i al que representa per a la fe cristiana a Casa Nostra.

9. Els bisbes han tractat també diverses qüestions relatives a la catequesi, l’apostolat seglar i la formació permanent dels preveres.

10. Els bisbes veuen amb preocupació algunes recents iniciatives legislatives en relació a l’eutanàsia i el suïcidi assistit, i recorden el compromís de l’Església en favor de la vida, sobretot de les persones en situacions d’especial vulnerabilitat, que en paraules ben recents del papa Francesc «ha de ser clara, ferma i apassionada». Així mateix, expressen que l’Església demana mitigar el dolor i el sofriment mitjançant cures pal·liatives i l’acompanyament als malalts i als qui en tenen cura, i legislar en favor de bones mesures socials que permetin una millor atenció als malalts.

11. Finalment, els bisbes feliciten el Molt Honorable Sr. Joaquim Torra i Pla per la seva elecció com a President de la Generalitat de Catalunya i desitgen que en aquests moments especialment delicats governi amb justícia i encert, cercant sempre el bé comú i la concòrdia de tots els catalans, així com el diàleg amb les altres institucions de l’Estat.

Tarragona, 16 de maig de 2018

Compartir