Com tenim cura de la natura des de Càritas a la Diòcesi d’Urgell?

El proper 1 de setembre se celebrarà la Jornada mundial de pregària per la cura de la creació, instituïda pel Papa Francesc. La seva encíclica Laudato Si ens impulsa a renovar l’adhesió personal en la vocació de custodis de la creació. En el mar, el bosc, allà on estiguem, podem veure la meravellosa obra que Ell ens ha confiat. Com ho fem des de la Diòcesi d’Urgell?

La nostra vocació de custodis es materialitza en les dues vessants de què ens parla el Sant Pare Francesc: l’ecologia envers la natura que ens acull i l’ecologia humana, aquella que té en compte les persones. ¿Coneixeu els serveis de l’empresa d’inserció Grapats?  Està impulsada per Càritas d’Urgell, i ha aconseguit generar 19 llocs de treball d’inserció laboral durant l’any 2018 i donar un marc per al suport a persones amb discapacitat… i ho hem fet donant resposta a les necessitats de cura del medi ambient que reclama la terra: Grapats recull i recicla roba i objectes, i ofereix serveis amb vocació sostenible i ecològica.

9 persones han seguit el programa Activa’t per a joves amb discapacitat i 2 persones han quedat inserides en una empresa ordinària, després de 911 hores de formació. A l’abril d’aquest any, es va inaugurar un nou centre de recollida i tria de roba al polígon industrial de La Seu d’Urgell, lloc on està ubicada la seva seu social, que ha permès crear 8 llocs de treball estable per a persones amb discapacitat o amb problemàtiques de salut mental, millorant la gestió del gran volum de roba amb la qual es treballa. S’hi han invertit 445.151 euros.

L’objectiu de Grapats és treballar per la cohesió social i la sostenibilitat humana i ambiental del planeta, a través d’un projecte empresarial de caire social que aconsegueix una gestió conseqüent i equilibrada, que genera ocupació i alhora sosté processos d’acompanyament sociolaboral. S’hi inverteixen els recursos necessaris per millorar l’ocupació de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat social i laboral.

Compartir