Celebració del Tridu Pasqual.- Dissabte Sant (3)

Dissabte dia 19 d’abril l’Església ha celebrat el Dissabte Sant amb silenci i pregària, vetllant i preparant la joiosa celebració de la Pasqua de Resurrecció.
A la Catedral de Santa Maria d’Urgell a les 11 del matí s’ha aplegat una fervorosa Comunitat orant, que presidida per l’Arquebisbe d’Urgell, els Canonges, els seminaristes, alguns membres de la Vida consagrada i alguns fidels, han pregat amb l’Ofici de Lectura i els Laudes allargats, tal com vol l’Església.

Compartir