Celebració del Tridu Pasqual.- Dijous Sant (1)

Com a pòrtic de tot el Tridu Pasqual, a tot el Bisbat d’Urgell van tenir lloc el dijous dia 17 d’abril les diverses celebracions vespertines de la Cena del Senyor, commemorant el dia joiós en què el Crist va instituir l’Eucaristia i va instituir el ministeri dels sacerdots que l’haurien de presidir, realitzant el seu memorial al llarg de la història. Així mateix, aquell dia iniciava el Camí de la seva Pasqua, passant per l’agonia a l’hort de Getsemaní, la passió tan dura i el camí fins a la Creu (Via Crucis), la Crucifixió, la Mort i la sepultura del Senyor, fins a la seva Resurrecció «al tercer dia«. És el centre de tot el Misteri Pasqual de Jesucrist i el centre de la fe dels criistians.

A la Catedral de Sta. Maria d’Urgell, l’Arquebisbe Joan-Enric Vives va presidir la Missa de la cena del Senyor, a la qual van concelebrar alguns membres del Capítol catedralici. A l’homilia va remarcar les paraules del Senyor a l’Evangeli : «¿Enteneu això que jo us he fet?«, i convidà a pregar intensament aquest any per «entendre» millor el que el Senyor ens volia comunicar: entendre’l, per estimar-lo i per seguir-lo amb tota l’ànima!

Compartir