Celebració de germanor a la residència del Seminari

A la residència del seminari de La Seu d’Urgell els dies 24,25 i 26 de desembre, van tenir lloc diverses celebracions amb els residents, els sacerdots jubilats i el grup de seminaristes de la Diòcesi i al tercer pis, el grup de residents de l’Hospital que hi estan acollits des del mes de març.

El Seminari d’Urgell ha esdevingut en aquesta pandèmia un signe de l’hospitalitat que el Nadal reclama, i és així, com joves seminaristes i sacerdots vells, malalts de la residència i l’Arquebisbe i els sacerdots en actiu, han celebrat la fraternitat que es desprèn de l’amor del Naixement del Fill de Déu fet home.

L’Arquebisbe i els Vicaris Generals, el Rector del Seminari, i el Director de la residència sacerdotal, amb els sacerdots i seminaristes van celebrar diversos àpats el 24,25 i 26, brindant pel do de la vida i per la germanor i oberts a servir en tot moment els germans. La guitarra va acompanyar les nadales que s’hi van cantar i així es van estrènyer els llaços de l’amor que també a totes les llars i especialment a les residències d’ancians s’ha intentat procurar en aquest Nadal del 2020, que reclama major austeritat, menys visites presencials i àpats familiars més continguts.

Compartir