Carta dels Bisbes de Catalunya convocant els preveres a la beatificació del sacerdot i màrtir Mn. Josep Samsó

Barcelona, 2 de desembre de 2009

Benvolguts sacerdots i diaques,

Amb motiu de l’Any Sacerdotal que el Papa Benet XVI ha ofert a l’Església, ens plau invitar-vos a una Jornada sacerdotal que se celebrarà el proper 23 de gener de 2010, participant a la Basílica de Santa Maria de Mataró, a l’Eucaristia i Ritu de la Beatificació del Dr. Josep Samsó i Elias, sacerdot màrtir, que fou rector d’aquesta parròquia.

El Dr. Samsó va ser un excel·lent rector de l’esmentada parròquia, destacant pel seu zel pastoral i per la seva dedicació competent a la catequesi. És autor d’una «Guia per a catequistes i directors de catecisme» publicada l’any 1936. El Bisbe Manuel Irurita va dir d’ell que era «el primer catequista de la diòcesi».

Amb motiu de l’inici de la guerra civil, aquest servent de Déu va ser empresonat i el dia 1 de setembre de 1936, va ser assassinat al cementiri de Mataró, perdonant els qui el van matar, com Jesús ho havia fet amb aquells que el crucificaren.

Compartir