Càritas rep un ajut per part del Departament de Benestar Social i Família

En el Dia Internacional per a l’Eradicació de la Pobresa, 17 d’octubre, el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya ha resolt la convocatòria extraordinària de subvencions dirigides a entitats per al desenvolupament d’actuacions d’atenció a les famílies en situació de vulnerabilitat social, especialment aquelles que tenen infants al seu càrrec. La dotació de la convocatòria de subvencions és de dos milions i mig d’euros i beneficiarà 72 entitats socials que duen a terme 80 projectes arreu del país.

En aquesta convocatòria, diverses Càritas de les diòcesis amb seu a Catalunya han estat subvencionades amb un total de 231.600 euros, que destinaran, sobretot, a l’ajut directe a famílies que tenen infants a càrrec i que no poden fer front a les necessitats bàsiques de subsistència (alimentació, manteniment de la llar, subministres bàsics, etc.). D’altres projectes tenen com a objectiu la prestació de serveis directes i indirectes per a aquesta mateixa tipologia de famílies.

Compartir