Càritas celebra el Consell Diocesà

El dia 14 de març es va celebrar la XLª sessió del Consell Diocesà de Càritas d’Urgell, l’òrgan de representació de les Càritas Parroquials del nostre Bisbat. La sessió ha tingut lloc durant tot el matí a la Casa del Bisbat, amb l’assistència del President de Càritas Urgell, Mons. Joan-Enric Vives, el Director Sr. Josep Casanova i la representació de la majoria de les Càritas Parroquials d’arreu del territori urgellenc, representades pels respectius directors/directores i presidents.
Una sessió que seguint l’ordre del dia s’ha iniciat amb la pregària dirigida pel Delegat Episcopal i que ha resseguit les prioritats pastorals que són feina directa de les Càritas, sempre amb aquest objectiu eclesial de ser caritat sol·licita per als pobres i necessitats. El Sr. Arquebisbe ha saludat als assistents i ha recordat aquesta tasca de ser resposta de les necessitats de les persones, una resposta que vol obrir les portes de l’Església a tots aquelles que estan exclosos.
Tot seguit ha estat la Coordinadora de Programes, Sra. Marta Fortuny qui ha explicitat d’una manera entenedora i concreta les dades de la Memòria interna 2014, una memòria que mostra la feina que es fa des dels diferents àmbits d’actuació i de programes a la nostra diòcesi. Per una banda les activitats del Pla d’Acció Social, amb tot un seguit de projectes que busquen oferir un servei d’atenció, ajuda i acompanyament a totes aquelles persones que estan en risc d’exclusió social, a les famílies i als col·lectius de risc social, com la gent gran, joves i infants. Unes dades que reflecteixen la tasca que mou a un bon grapat de voluntaris i treballadors socials que miren de fer front a la pobresa a casa nostra. Les reflexions de la Coordinadora en cadascun dels projectes han visualitzat una incidència de la feina de Càritas Diocesana i Parroquial ben assentada al territori i a la seva gent, des de les petites i grans parròquies, unes reflexions acompanyades de les aportacions i intervencions dels assistents, i que han aconseguit un ric i profitós diàleg.
El Director, Sr. Josep Casanova ha fet un repàs ben acurat de l’economia de Càritas Urgell, les xifres que hi ha rere les ajudes, donatius, col·laboracions, i que permeten tirar endavant els projectes que es duen a terme i que necessiten d’ajuda econòmica. S’ha subratllat la part dels diners que s’utilitza en ajudes directes per poder fer costat a les moltes necessitats d’una població mancada dels recursos necessaris per a viure amb dignitat, tal com explicita i demana la Doctrina Social de l’Església i el mateix magisteri pontifici. En aquest punt s’ha fet la votació de l’estat de comptes del 2014, així com la proposta del pressupost per aquest 2015, ambdós informes han estat aprovats per unanimitat dels assistents amb dret de vot.
Abans d’aixecar la sessió s’ha decidit compartir la propera Assemblea de Càritas conjuntament amb la Jornada Diocesana que tindrà lloc a finals de curs i que s’organitzarà des del Bisbat d’Urgell, una oportunitat per mostrar a la gran família diocesana la tasca que es fa a Càritas i la possibilitat de trobar col·laboradors i voluntaris per fer més coses per als altres.
Amb una pregària a la Mare de Déu s’ha acabat la feina del Consell Diocesà. Els assistents abans d’anar a dinar han visitat les obres de Nougrapats, un projecte de treball i inserció laboral que va fent el seu camí. Els consellers i conselleres han quedat molt contents de les obres fetes, així com de l’espai que aixoplugarà aquest projecte que atén persones en atur per acompanyar-les cap a la vida laboral.

Compartir