Capítol de les Religioses Hospitalàries a Barcelona

germaneshospitalaries

Dels dies 21 al 29 d’octubre té lloc el Capítol Provincial de els Religioses Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús a Barcelona, a la seva Casa provincial de l’Hospital de St. Rafael. I el dia 23 d’octubre Mons. Joan-Enric Vives, Arquebisbe d’Urgell, va presidir l’Eucaristia del Capitol i va compartir l’àpat fratern amb les religioses capitulars.
Participa i presideix el Capítol la Superiora general, Gna. Anabela i la seva Vicària, així com l’actual Provincial que acaba el seu mandat de sis anys, la Gna. Isabel Blázquez.
Compartir