111ª reunió de l’Assemblea Plenària de la Conferència Episcopal Espanyola

L’Assemblea Plenària de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) ha celebrat la seva 111ª reunió del dilluns 16 al divendres 20 d’abril de 2018. La Plenària s’inaugurava amb el discurs del president de la CEE, cardenal Ricardo Blázquez Pérez, i la salutació del nunci apostòlic a Espanya, Mons. Renzo Fratini.

Participació a l’Assemblea
Hi han participat la pràctica totalitat dels bisbes membres de ple dret. S’han incorporat a la Plenària els tres nous bisbes auxiliars de Madrid, Mons. José Cobo Cano, Mons. Santos Montoya Torres i Mons. Jesús Vidal Chamorro, ordenats el dia 17 de febrer. La diòcesi de Guadix ha estat representada pel seu administrador diocesà, el sacerdot José Francisco Serrano Granados.
Els nous bisbes han estat adscrits a les següents Comissions Episcopals: Mons. José Cobo Cano, a la Comissió Episcopal de Pastoral Social; Mons. Santos Montoya Torres, a la Comissió Episcopal del Clergat; i Mons. Jesús Vidal Chamorro, a la Comissió Episcopal de Seminaris i Universitats.
A la sessió inaugural, amb les paraules del cardenal Blázquez, es va tenir un record agraït per Mons. Elías Yanes, mort el passat 9 de març.
La concelebració eucarística, prevista a les Assemblees Plenàries, va tenir lloc el dimecres 18 d’abril a les 12,45 hores. En aquesta ocasió ha estat presidida per Mons. Julián Barrio Barrio, arquebisbe de Santiago de Compostel·la, que ha celebrat recentment les seves noces d’argent episcopals.

Situació de l’Apostolat Seglar a Espanya
El president de la Comissió Episcopal d’Apostolat Seglar, Mons. Xavier Salinas Viñals, ha presentat una ponència sobre la situació de l’Apostolat Seglar a Espanya. Un grup de treball, format per laics, ha ajudat a elaborar aquesta reflexió sobre el present i el futur del laïcat i la seva importància per a dinamitzar les esglésies locals.
Les àrees de treball sobre les que s’han desenvolupat la ponència han estat: l’impuls de les delegacions diocesanes d’Apostolat Seglar; la formació en processos continuats del laïcat; la coordinació dels moviments i associacions que treballen en aquest àmbit; l’impuls de l’Acció Catòlica a totes les diòcesis; així com el treball amb les pastorals juvenil i familiar i el compromís dels laics en la vida pública.

La formació en els seminaris espanyols
Mons. Joan-Enric Vives, president de la Comissió Episcopal de Seminaris i Universitats, ha informat sobre els treballs de redacció de la Ràtio nationalis per adequar la formació en els nostres seminaris a les directrius que ha marcat la Congregació per al clergat a la Ràtio Fundamentalis Institutionis sacerdotalis. El Do de la vocació presbiteral (desembre de 2016).
A més de la redacció de la nova Ràtio nationalis, la CEE va potenciar la formació dels formadors de seminaris per reforçar l’acompanyament als seminaristes a les dimensions humana, espiritual, intel·lectual i pastoral. També s’impulsarà la renovació de la formació permanent del clergat.

Informació sobre la Constitució Apostòlica Veritatis Gaudium
El 29 de gener de 2018 la Santa Seu feia pública la nova Constitució Apostòlica Veritatis Gaudium sobre les Universitats i Facultats eclesiàstiques. En aquesta Assemblea, el president de la Subcomissió Episcopal d’Universitats, Mons. Alfonso Carrasco Rouco, ha informat sobre les implicacions que aquest document del papa Francesc pot tenir per als centres eclesiàstics espanyols.

Decret General sobre Protecció de Dades Personals
La Plenària ha aprovat el Decret General sobre Protecció de Dades Personals, per adaptar la normativa canònica a Espanya al Reglament Europeu de Protecció de Dades. El text aprovat s’ha remès a la Santa Seu per a la recognitio i un cop es rebi, es procedirà a la promulgació.
Aquest Decret General serà d’obligat compliment per a totes les diòcesis espanyoles i recull la normativa en matèria de protecció de dades, adequada al nou Reglament Europeu que s’aplicarà el proper 25 de maig a tots els Estats membres de la Unió Europea.

Altres temes de l’ordre del dia
L’Assemblea Plenària ha triat als tres pares sinodals, i un substitut, per representar la Conferència Episcopal en el pròxim Sínode sobre els Joves, la Fe i el discerniment vocacional, que tindrà lloc el proper mes d’octubre a Roma. Es tracta del Card. Ricardo Blázquez Pérez, arquebisbe de Valladolid i president de la CEE, el Card. Juan José Omella Omella, arquebisbe de Barcelona, ​​i de Mons. Carlos Escribano Subías, responsable de Pastoral de Joventut a la CEE. Com a substitut ha estat proposat Mons. José Ignacio Munilla Aguirre, bisbe de Sant Sebastià. Els seus noms han estat ja comunicades a la Secretaria per el Sínode dels bisbes per a la seva ratificació per part del Sant Pare.

Mons. Adolfo González Montes ha presentat un informe sobre la Comissió de les Conferència Episcopals de la Unió Europea (COMECE), en el que representa la CEE. També s’ha triat a un substitut del representant de la CEE davant la COMECE. Ha estat elegit Mons. Juan Antonio Martínez Camino, bisbe auxiliar de Madrid.

Com és habitual en la Plenària del mes d’abril, s’han aprovat les intencions de la CEE per les quals resarà l’Apostolat de l’Oració en 2019. Els bisbes, com és habitual, han rebut informació sobre temes econòmics i diversos assumptes de seguiment.
Els presidents de les diferents Comissions Episcopals han tingut l’oportunitat de donar compte sobre les activitats de les mateixes, en particular del que els competeix en el desenvolupament del Pla Pastoral.

Associacions nacionals
S’han aprovat:
• Els nous estatuts i erecció com a persona jurídica privada de la Fundació Educativa Sant Josep de Cluny.
• La modificació dels estatuts de la Germandat Obrera d’Acció Catòlica (HOAC).
• Els estatuts i erecció de l’associació privada de fidels «Trobada i Solidaritat».
 A més, s’ha aprovat la modificació d’estatuts del Santuari del Rocío d’Almonte i del Pontifici Col·legi Espanyol de Sant Josep, de Roma

Compartir