Vetlla de Santa Maria de Montserrat

El vespre del dia 26 d’abril, l’Arquebisbe d’Urgell, Mons. Joan-Enric Vives, va presidir la Vetlla i Eucaristia de Santa Maria de Montserrat, que fou concelebrada pel P. Abat de Montserrat, el bisbe de Tortosa, un bisbe auxiliar argentí i per una gran quantitat de preveres vinguts de tot Catalunya. A l’Eucaristia hi van participar una gran quantitat de fidels que ompliren la Basílica, entre ells, la M.H. Presidenta del Parlament de Catalunya.

La “Litúrgia de la Paraula de l’Eucaristia” hi és més desenvolupada, ja que està composta per tres salms i diverses lectures i, en el moment de l’Ofertori de la Vetlla, el P. Abat de Montserrat va rebre l’ofrena dels donatius per al manteniment de “l’oli simbòlic” de les llànties votives, que durant tot l’any cremen davant la venerada imatge de Santa Maria, representant i fent memòria de les comarques, entitats, institucions i moviments que les han ofrenat des de 1947, l’any en què es van celebrar les festes de l’entronització, i la tradició de vetllar Santa Maria. Aquest any renovà l’ofrena de les llànties la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat amb motiu dels 125 anys de la seva constitució, tot recordant la Visita Espiritual a la Mare de Déu de Montserrat, pregària que la Lliga va encomanar al venerable Dr. Josep Torras i Bages, bisbe de Vic, ara fa 125 anys.

Aquesta fou l’homilia de Mons. Vives:

 

Compartir