Trobada de formació dels preveres i diaques ordenats o incardinats en els darrers deu anys

img 5740Els dies 16 i 17 de desembre van tenir lloc a la Casa d’Espiritualitat del Sant Crist de Balaguer les Jornades de formació dels preveres i diaques ordenats o incardinats en els darrers deu anys, acompanyats per l’Arquebisbe d’Urgell i els Vicaris general i episcopal.

Les Jornades van reflexionar sobre els aspectes econòmics i jurídics del Ministeri Pastoral del Rector de la Parròquia així com també de la relació mútua dels Preveres diocesans amb les comunitats religioses de Vida Consagrada.

A la tarda del dia 16 intervingué el Delegat diocesà per als Assumptes econòmics d’Urgell, Sr. Carles Martín Neira, que presentà als sacerdots la normativa econòmica vigent a la Diòcesi d’Urgell i també oferí una sèrie de consells pràctics pel que fa a l’administració ordinària de la Parròquia. Posteriorment, Mn. David Codina oferí una sèrie de consells pràctics canònics pel que fa al dret litúrgic sacramental i a la custodia dels arxius parroquials. A cada ponència va seguir un viu i fructífer diàleg aterrant en les qüestions que interessaven els joves preveres.

Després del res de Vespres comunitari, el vespre del dia 16, va projectar-se el film “Gran Torino” (2008) dirigit per Clint Eastwood sobre el qual va tenir lloc un diàleg sobre les seves propostes educatives i religioses.

El dimarts dia 17 després de la pregària de Laudes i de l’Ofici de Lectura, l’Arquebisbe acompanyat dels preveres i diaques es varen traslladar al Monestir de Santa Maria de Bellpuig de Les Avellanes. El Gmà. Ramon Benseny, Superior de la Comunitat, dirigí una interessant reflexió sobre “el que espera un religiós, mestre i catequista del prevere diocesà”. El diàleg que la reflexió va suscitar fou molt enriquidor per a tots els participants.

Posteriorment es desplaçaren a l’església del Monestir on acompanyats del Gmà Benseny pogueren rebre les explicacions sobre els màrtirs maristes que allà hi reposen. Junts feren una pregària davant les seves relíquies encomanant-se a la seva ajuda i intercessió. Després, tot seguint les explicacions del Responsable de l’Arxiu del Monestir de Bellpuig de les Avellanes, Sr. Robert Porta, visitaren l’anomenat “fronton” on foren assassinats alguns dels germans maristes i pogueren visitar el cementiri de la comunitat i el memorial de la reconciliació que s’hi construí.

L’acte central de la jornada fou la celebració eucarística presidida per Mons. Joan-Enric Vives i celebrada conjuntament amb tota la comunitat de Germans Maristes. Tot glossant les lectures del dia 17 de desembre que inicien la preparació més immediata al Nadal de Nostre Senyor Jesucrist, l’Arquebisbe invità als preveres i membres de la Comunitat religiosa a viure amb intensitat l’espera del naixement del Senyor mantenint una actitud de silenci i pregària interior. Sempre podem convertir-nos i millorar i el Nadal del Senyor és un temps privilegiat per tal de convertir-nos personalment. Recordant la genealogia de Jesús, Evangeli proclamat en la Missa, Mons. Vives mostrà com Déu sempre “escriu recte en renglons torçuts” i com mostra la seva predilecció pels pecadors per tal de convertir-los en instruments privilegiats del seu amor. Així ho ha fet amb molts sants i això dóna a la humanitat llibertat i confiança ja que no és esclava del ser perfectes, de ser els millors, sinó que únicament ens salvem per l’amor gratuït del Senyor. En aquest sentit recordà a Santa Teresa de l’Infant Jesús que pregava tot dient que a l’hora de la seva mort el Senyor la trobés amb les mans buides (i no plenes d’obres) perquè fos el Senyor qui les hi omplís fruit de la seva misericòrdia.

La pregària comuna, la concelebració amb el bisbe diocesà, l’enfortiment dels llaços de comunió entre les noves generacions i els responsables diocesans i els membres de la Vida Consagrada van significar realitats ben positives i bons fruits d’aquestes Jornades.

img 5698img 5706img 5709img 5733img 5744img 5723

Compartir