Trobada amb els confirmands i Confirmacions a Ponts

Dissabte dia 3 de juny, Solemnitat de la Santíssima Trinitat, l’Arquebisbe d’Urgell va administrar el sagrament de la Confirmació a 10 joves de Ponts i 2 joves de la Baronia de Rialb, a l’església parroquial de Sta. Maria de Ponts.

La joiosa celebració de les confirmacions s’inicià amb una trobada de l’Arquebisbe amb els confirmands a la sala parroquial, acompanyats dels seus dos catequistes, amb un moment de coneixement i d’intercanvi previ dels confirmands amb l’Arquebisbe abans de rebre el sagrament, que els va permetre una millor coneixença i confiança mútua.

Posteriorment tingué lloc la celebració de l’Eucaristia presidida per l’Arquebisbe Joan-Enric i concelebrada pel Rector, Mn. Pere Morales, i per Mn. David Codina. Solemnitzà els cants la coral parroquial de Ponts.

A la seva homilia l’Arquebisbe glossà les lectures de la Paraula de Déu proclamades en la solemnitat de la Santíssima Trinitat. A la primera lectura del llibre de l’Èxode Déu és presentat com “Déu compassiu i benigne, lent per al càstig, fidel en l’amor”. Davant de les falses o deformades imatges que puguem tenir de Déu, l’Arquebisbe insistí que el nostre Déu, Trinitat, és Pare, Fill i Esperit Sant, i és definit com l’Amor, misericordiós i compassiu. Déu sempre és molt més gran que el que puguem arribar a definir i entendre d’Ell, i moltes vegades només el podem definir des d’una teologia negativa: allò que no és Déu més que no pas el que és. Però podem estar segurs que el Déu cristià és misericòrdia i amor. No un amor superficial i banal de paraules sinó un Déu que és amor d’obres i que les obres el mostrarem.

Adreçant-se als joves confirmands els recordà com de petits havien estat batejats en el nom de la Santíssima Trinitat: Els sacerdots ens diuen. “jo et batejo en el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant” i com la senyal de la creu i la invocació a la Trinitat, ens acompanya durant tota la vida de cristians. Qui viu marcat per aquest convenciment de fe, que Déu és amor, fa realitat allò que Sant Pau proclamava als cristians de Corint en la segona lectura: “estigueu contents, refermeu-vos, animeu-vos, viviu en pau i ben avinguts, i el Déu de l’amor i de la pau serà amb vosaltres”. L’Arquebisbe animà els joves a no perdre mai la il·lusió, la joia i la felicitat de sentir-se molt estimats per Déu per tal de no caure en els desànims i les frustracions, i exhortà els pares, educadors i formadors dels joves a educar-los en els valors cristians més importants: la fe i la bondat, ser bones persones. Per això Mons. Vives animà els joves a preguntar-se “què vol Déu de mi?” per a descobrir la seva vocació última i definitiva que, més enllà d’una feina concreta, ha de ser la bondat: estimar i ser estimats, estimar Déu i sentir-se tota la vida estimats per ell.

Al final de la Missa l’Arquebisbe regalà als joves un Nou Testament recordant-los com era un llibre “perillós”, ja que a molts llocs no podia ser ni llegit perquè no gaudien de llibertat religiosa i també perquè podia canviar-los la seva vida de forma radical.

Compartir