Treballar a favor de la família

Aquest diumenge és la festa de la Sagrada Família i els cristians mirem de nou vers aquella llar modèlica de Natzaret, per descobrir-hi els grans valors familiars i d’estimació que el Fill de Déu ha santificat en venir al món. Jesús, Maria i Josep continuen essent per a nosaltres els models d’unió, de convivència, de laboriositat, d’obertura, de respecte, de pregària i d’amor mutu.

La família és valorada pels europeus, des de fa anys. Cadascú ha de fer molt més per la pròpia família, i per totes les famílies en general, però a ningú no se li escapa que les legislacions i els poders públics poden ajudar o entorpir molt el desenvolupament harmònic de la vida familiar, la poden prioritzar o la poden minar i fins destruir. És lògic que els ciutadans reclamem major suport a la família.

Fa uns anys, la Comissió dels Episcopats de la Comunitat Europea va demanar que la familia esdevingués una prioritat de tots els Estats europeus, i va elevar unes propostes detallades per a una estratègia familiar que converteixi Europa en “la regió del món més amiga de la família”. No tot ha de ser creixement econòmic o respecte al medi ambient sinó que la reforma social volguda per a Europa ha de contemplar les necessitats de les famílies. Les legislacions europees han de vetllar per la protecció social, el temps de treball, la igualtat real entre homes i dones, l’habitatge, la competitivitat justa, els mitjans de comunicació respectuosos amb infants i joves, la formació professional, la salut, el desenvolupament i altres àrees que impacten sobre la vida familiar.

L’estratègia que els Episcopats aconsellaven contenia propostes detallades per a assolir 6 grans objetius:

  1. Millorar la integració de les persones grans en la societat, ajudant en primer lloc les seves pròpies famílies a ajudar-los. No tot es resol amb residències.
  2. Promoure reglamentaciones i polítiques més justes a favor dels infants, la seva protecció i la seva educació integral.
  3. Promoure reglamentacions i polítiques més justes per al matrimoni i els pares i mares de família. Necessitem compromís de les parelles, que seran essencials per a l’educació dels fills i per a vèncer el rebuig a tenir fills.
  4. Promoure llaços més propers i dòlids entre generacions.
  5. Donar suport públic a les famílies que es troben amb necessitats particulars com poden ser l’habitatge, la cura de membres amb discapacitats o problemes econòmics o de subsistència.
  6. Promoure associacions familiars i una millor representació de les famílies en la vida pública, especialment pel que fa a l’educació, de la qual els pares són els primers responsables.

La promoció de la família en darrer terme farà que els ciutadans europeus siguin més feliços, promourà una major cohesió social, tindrà un efecte positiu en la salut pública i, d’aquesta manera, contribuirà a invertir la disminució de l’índex de natalitat a Europa. És un bon pensament per al nou any que encetem. A tots us desitjo un feliç Any nou 2024, ple de la Pau del Crist!

Compartir