Solemnitat de l’Assumpció de Maria

Arreu de les Parròquies del Bisbat d’Urgell es va celebrar amb tota solemnitat la festa de Sta. Maria Assumpta al cel amb Eucaristies, vetlles de pregària, rosaris, etc. La festa de l’Assumpció de Maria afirma que el cos i l’ànima de la Mare de Déu van ser duts al cel després d’acabar els seus dies a la terra. L’1 de novembre de 1950 a través de la butlla Munificentissimus Deus, el Sant Pare Pius XII, basant-se en la Tradició de l’Església Catòlica, prenent en compte els testimonis de la litúrgia, la creença dels fidels guiats pels seus pastors, els testimonis dels Pares i Doctors de l’Església i pel consens dels bisbes del món com a “Magisteri Vivent”, declarava dogma de fe catòlica la doctrina de l’assumpció de la Mare de Déu amb aquestes paraules:

“Per això, després que una vegada i una altra hem elevat a Déu els nostres precs suplicants i invocat la llum de l’Esperit de la Veritat, per a glòria de Déu omnipotent que va atorgar la seva particular benevolència a la Mare de Déu, per a honor del seu Fill, Rei immortal dels segles i vencedor del pecat i de la mort, per a augment de la glòria de la mateixa augusta Mare, i goig i gaubança de tota l’Església, per l’autoritat del nostre Senyor Jesucrist, dels benaurats Apòstols Pere i Pau i amb la nostra autoritat, proclamem, declarem i definim ser dogma divinament revelat: Que la Immaculada Mare de Déu, acomplert el curs de la seva vida terrestre, va ser assumpta en cos i ànima a la glòria celestial”.

La festa de l’Assumpció de Maria se celebra dia 15 d’agost. Altres denominacions que pren són la Mare de Déu d’agost, la Mare de Déu Dormida, la Dormició de la Mare de Déu, el Trànsit de la Mare de Déu o la Mare de Déu Morta.

1280px-dormicionxanxo1

Compartir