Solemnitat de la Vetlla Pasqual

La Vetlla Pasqual que se celebrà la nit del dissabte 30 de març a la Catedral de Sta. Maria d’Urgell fou presidida per l’Arquebisbe Joan-Enric Vives. Van concelebrar amb l’Arquebisbe els sacerdots de la ciutat i van acolitar els seminaristes. La celebració va iniciar-se amb l’encesa del foc i del ciri Pasqual. L’Església sempre reneix confiant en la Resurrecció del Senyor.

A continuació, s’entrà al temple il·luminats per la Llum del ciri pasqual que representa la de Crist Ressuscitat. Es va proclamar el pregó pasqual per recordar la “culpa sortosa, que ens ha merescut un Redemptor tan gran! Oh nit benaurada! Només tu vas saber l’hora en què Crist ressuscità d’entre els morts. Aquesta és la nit de la qual diu l’Escriptura: «La nit us és tan clara com el dia, llum o fosca us són igual”.

Després va començar la Vetlla de les vetlles amb la proclamació de les lectures de la Paraula de Déu, amb cants i oracions, que ens recorda l’obra grandiosa realitzada per Déu. I es cantà l’Al.leluia ben solemnement i prolongat.

A la seva homilia Mons. Vives va glossar el Misteri central de la fe cristiana: la Resurrecció del Senyor que ens fa cantar Al·leluia! Realment el Senyor ha ressuscitat. Ha recordat que Sant Pau VI subratllà les dues fonts de l’alegria cristiana: el salm 60 que ens diu “no oblideu les obres del Senyor” i l’acció misteriosa, silenciosa de l’Esperit Sant que fa brollar bondat i pau, tal com deia a “Gaudete in Domino” , “Crist mateix, per desarrelar del cor de l’home el pecat de suficiència i manifestar al Pare una obediència filial i completa, accepta morir a mans dels impius (cf. Fet 2,23), morir sobre una creu. Però el Pare no va permetre que la mort el retingués en poder seu. La resurrecció de Jesús és el segell posat pel Pare sobre el valor del sacrifici del seu Fill; és la prova de la fidelitat del Pare, segons el desig formulat per Jesús abans d’entrar a la seva passió: «Pare, glorifiqueu el vostre Fill, perquè el vostre Fill us glorifiqui» (Jn 17,1). Des de llavors Jesús viu per sempre a la Glòria del Pare, i per això mateix els deixebles es van sentir arrabassats per una alegria immensa en veure el Senyor, el dia de Pasqua”.

Acabada l’homilia, va tenir lloc la benedicció de les fonts baptismals i a continuació tot el poble de Déu va dur a terme la renovació de les promeses del seu baptisme, agraint el do de la fe.

La Vetlla continuà amb la Litúrgia de l’Eucaristia i acabà amb el cant joiós del Regina Coeli per proclamar amb Maria Reina del cel la Resurrecció de Crist que ens omple de joia i de Vida.

També en moltes Parròquies els preveres es van multiplicar per celebrar la Resurrecció del Senyor en la nit per celebrar la Vetlla Pasqual

Compartir