Sistema de Provisió del Bisbat

La condició de Copríncep del bisbe d’Urgell ha fet que les autoritats andorranes manifestessin sovint a la Santa Seu la seva preocupació pels problemes que portaria al Principat la situació d’interinitat, i han demanat que es proveeixi el Bisbat d’Urgell, en el moment oportú, recorrent al nomenament d’un bisbe Coadjutor¹, a fi que sempre resti assegurat l’exercici de les funcions del Bisbe Copríncep.

La Santa Seu, conseqüentment, ha decidit manifestar que acull aquesta raonable petició i que la provisió de l Bisbat d’Urgell es farà d’acord amb la figura de Bisbe Coadjutor, que té dret a la successió, d’acord amb el Dret canònic vigent.

¹El Bisbe Coadjutor frueix de les mateixes facultats especials que el bisbe Auxiliar, però se’n diferencia en el fet que té dret a la successió automàtica quan la seu quedi vacant.

Compartir