Siguem devots del Sagrat Cor de Jesús

Hem celebrat divendres la festa del Sagrat Cor de Jesús, l’amor misericordiós del Senyor per tota la humanitat. És una “devoció” molt arrelada a les nostres parròquies i en les nostres vides, que s’estén a tot el mes de juny, mes del Sagrat Cor, i a tota l’espiritualitat al llarg de l’any, ja que és una devoció major, essencial per a viure la fe cristiana. Significa l’amor misericordiós i sacrificat de Jesús per tota la humanitat, que vol ser acollit i donar fruit en nosaltres.

Hem d’estimar aquesta devoció de l’Església pel Sagrat Cor de Jesús. Jo hi vaig aprofundir més quan vaig ser Rector de la Parròquia del Sagrat Cor al Poblenou de Barcelona (1981-1987), i en ser bisbe el 1993, la vaig posar en el meu escut episcopal, amb una creu que té una llaga vermella, per a indicar el Cor obert de Crist i la meva confiança en aquest amor misericordiós i traspassat de Jesús, que vull que marqui l’estil pastoral del meu ministeri.

Siguem devots del Sagrat Cor de Jesús perquè es prolongui en nosaltres la vida nova de la Pasqua, i ens ajudi a consagrar-nos del tot a l’amor de Crist, alliberant-nos d’imatges falses o deformades de Déu. El Sagrat Cor de Jesús remarca la gran humanitat del nostre Senyor, la seva misericòrdia i preferència pels petits i senzills, pels cansats i afeixugats, pels pecadors, perquè Ell “és benèvol i humil de cor” (Mt 11,29) i dóna la seva vida en rescat de tots.

Essent rector al Poblenou, el 1985, vaig redactar aquesta oració que pot ajudar-nos a ser devots del Cor de Crist sempre i especialment durant el mes de juny, tradicionalment dedicat a estimar-lo i donar-li culte. Aquesta és la meva Oració al Sagrat Cor de Jesús:

“Senyor Jesucrist, Redemptor del món,

Amic dels senzills i dels pecadors,

que us heu deixat traspassar el vostre Cor Sagrat a la Creu,

per salvar-nos del pecat i donar-nos l’abundància de la vida divina.

Mireu compassiu la nostra feblesa, i tingueu-ne pietat.

Allibereu-nos del pecat i del mal,

i conduïu-nos a l’autèntica pau

que es troba per la conversió i l’acolliment de la vostra Paraula.

Vós que ens inviteu a seguir-vos i a estimar-vos com a deixebles,

perquè així trobarem el repòs i la felicitat que tant desitgem,

no ens deixeu mai de la vostra mà poderosa,

i sosteniu-nos bondadós en tots els nostres camins.

Avui us consagrem humilment les nostres vides i les nostres llars,

perquè volem viure sempre amb la confiança posada només en Vós,

que sou l’Amor infinit,

i perquè us volem servir de tot cor a Vós

i als nostres germans, per amor a Vós.

Feu, Senyor, que tots puguem trobar en Vós

l’Amic veritable i el Mestre bondadós i humil;

i que en el vostre Cor Sagrat hi aprenguem

l’amor generós i sacrificat envers tothom. Amén.”

Compartir