Se signa un acord pel desenvolupament de serveis de salut mental entre el Bisbat d’Urgell, el Ministeri de Salut d’Andorra i Benito Menni Germanes Hospitalàries

L’objectiu és promoure i desenvolupar recursos, programes assistencials i equipaments, seguint el model de recuperació i integració a la comunitat

El Bisbat d’Urgell, el Ministeri de Salut del Govern d’Andorra i Benito Menni CASM, de la Congregació de les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús, han signat aquest matí un acord pel desenvolupament de serveis de salut mental, d’acord amb la iniciativa del Bisbat d’Urgell de posar al servei de la ciutadania de les comarques pirinenques i del Principat d’Andorra els recursos que calen per a ajudar les persones amb problemes relacionats amb la salut mental, i les seves famílies.

L’acord dona resposta a les necessitats detectades de disposar d’instal·lacions i serveis, en el territori de La Seu d’Urgell i Pirineus, molt proper al Principat d’Andorra, que permetran una millor relació entre els malalts i les seves famílies.

L’acord preveu la localització i equipaments necessaris en uns espais propis que el Bisbat ha ofert situats a l’edifici del Seminari Diocesà, a la ciutat de La Seu d’Urgell (Lleida).  Aquests espais seran rehabilitats i condicionats, a càrrec del Bisbat d’Urgell, per a aquesta finalitat.

L’acord, pel que fa als serveis als malalts, es concreta en tres eixos principals: l’atenció a persones d’edat adulta que precisin fases d’hospitalització de mitja o llarga estada; l’atenció en l’etapa infantil-juvenil, en règim tant d’ingrés com d’hospitalització parcial, prioritzant l’adolescència; i la col·laboració en activitats docents i de recerca. Els serveis promoguts es basen en el model de recuperació, un model centrat en la persona en què la continuïtat assistencial i l’acompanyament del cicle vital són claus.

El Bisbat d’Urgell, el Govern d’Andorra i Benito Menni CASM, amb el suport tècnic de la Fundació Unió Catalana d’Hospitals, ja han establert reunions per al desenvolupament dels serveis, amb la finalitat d’oferir una atenció sanitària i social d’alta qualitat envers les persones que pateixen un trastorn mental.

Sobre Benito Menni CASM

Benito Menni Complex Assistencial en Salut Mental és un grup de centres assistencials, concertats amb la Generalitat de Catalunya, que pertany a les RR. Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús.

El seu objectiu és oferir una atenció sanitària i social integral i de qualitat a totes aquelles persones que pateixen malalties mentals o necessiten assistència en àmbits sociosanitaris i socials.

Precursors en la implantació de les noves tècniques i dispositius assistencials, en la docència, la recerca i la innovació, el seu compromís institucional és oferir una atenció integral a totes aquelles persones que pateixen malalties mentals, amb l’Hospitalitat com a valor central.

Els valors que regeixen la institució i tota la seva activitat són l’hospitalitat, la qualitat i l’ètica. L’Hospitalitat, entesa com un servei als altres, tenir cura i acompanyar, integrant “ciència i caritat”, en paraules de Sant Benet Menni; la qualitat en l‘atenció sanitària i social, basada en el treball i compromís de tots en la millora contínua i en el camí cap a l’excel·lència; l’ètica com una forma de sentir, pensar i actuar, i la priorització i sensibilitat cap a les necessitats de les persones més desafavorides són els valors més representatius de Benito Menni CASM.

Compartir