Salutació al Poble Andorrà amb motiu del 30è aniversari de la Constitució

Benvolguts andorrans i andorranes,

S’escauen els 30 anys que el Poble Andorrà, amb plena llibertat i independència i exercint la seva sobirania, va ratificar en referèndum la Constitució del Principat d’Andorra. És una fita important, que mereix la nostra joiosa i agraïda celebració democràtica.

A trenta anys vista, l’obra constitucional, fruit del pacte entre els representants del Poble i els Coprínceps, se’ns mostra plena de realisme, saviesa i clarividència. No només va ser capaç d’actualitzar el sistema polític adaptant-lo a les exigències del temps i de l’entorn, sense trencar amb les arrels i la tradició històrica del país, sinó que també s’ha mostrat com un instrument clau per a consolidar la sobirania nacional, la democràcia i els drets fonamentals, així com per a afavorir l’estabilitat institucional, la continuïtat i el progrés d’Andorra. La Constitució és, per tant, un valuós patrimoni col·lectiu, del qual cal tenir-ne cura entre tots, i que fóra bo divulgar àmpliament entre les noves generacions d’andorrans.

Podem sentir-nos orgullosos pel camí recorregut en aquest període de temps i, a la vegada, hem de ser conscients dels grans reptes del moment present. Cal seguir treballant units per construir una societat més justa i fraterna, protectora de la vida, la dignitat i els drets de totes les persones, amb atenció particular als més vulnerables. Cal també trobar les vies que permetin continuar el desenvolupament del país, tot preservant la seva identitat i el patrimoni natural, amb plena cooperació amb Europa i amb la comunitat internacional. En aquest sentit, desitjo que es pugui arribar a un Acord d’associació amb la Unió Europea, que tingui en compte les especificitats del nostre país i sigui àmpliament acceptat per la majoria democràtica de la ciutadania.

Aquests trenta anys de la Constitució coincideixen també amb els quinze anys de la signatura i ratificació de l’Acord entre el Principat d’Andorra i la Santa Seu (2008), pel qual s’elevà a compromís ferm que el Bisbe d’Urgell sigui el Copríncep episcopal d’Andorra i es van establir les bases per a la respectuosa cooperació entre l’Església catòlica i l’Estat, en favor del bé comú dels andorrans. Crec que és bo que continuem treballant per enfortir i desenvolupar aquesta històrica i fecunda col·laboració.

Desitjo que aquest important aniversari constitucional ens motivi a continuar treballant units i amb generositat pel bé de tota la societat andorrana. Joiosa festa de la Constitució!

+Joan-Enric Vives, Arquebisbe i Copríncep

Compartir