Reunió de les Delegacions de Missions

Les Delegacions diocesanes de missions en seu a Catalunya es van reunir el 17 de novembre, al Palau Episcopal de l’Arquebisbat de Barcelona, després d’un temps on les reunions digitals semblaven ser l’únic mitjà de comunicació. Els delegats i directors d’OMP catalans es van reunir per trobar-se, per tenir una estona de fraternitat i compartir la situació a nivell de missions de cada diòcesi.

Normalment aquestes reunions les presideix el bisbe responsable de missions a nivell de la conferència episcopal Tarragona, Mons. Enrique Benavent, però va excusar la seva absència. Motiu pel qual, es va transmetre la felicitació conjunta de tots els delegats pel seu nou servei eclesial a la diòcesi de Valencia; al delegat de Tortosa present a la reunió.

Entre diverses qüestions tractades destaca la valoració general de la passada jornada del DOMUND, celebrada ja sense cap tipus de restricció. Esperem que es recobri la implicació en la pregària i l’ajuda econòmica d’edicions passades. Les necessitats en els territoris de missions continuen sent les mateixes i cal seguir treballant conjuntament per donar-ho a conèixer.

I per altra banda, es va acordar reprendre de nou una activitat conjunta que, amb l’aparició de la pandèmia, havia quedat aturada. I és la celebració del Tren missioner a Montserrat. Aquesta activitat, preparada conjuntament amb l’Associació Cristians Sense Fronteres i tots els bisbats i delegacions de Catalunya; té com a motivació reunir a infants i a familiars, el dissabte previ a la celebració del Domund, per ser enviats a ser missioners en les seves comunitats i els seus entorns més propers.

Compartir