Reunió constitutiva del nou Consell Presbiteral d’Urgell

El dia 28 de març de 2022, a la Casa del Bisbat de La Seu d’Urgell i al Seminari, va tenir lloc la primera reunió constitutiva del renovat Consell Presbiteral d’Urgell, després de les eleccions pertinents dels preveres a les tres circumscripcions, més el representant dels preveres religiosos, els preveres que ho són per raó del càrrec i els designats lliurement pel Sr. Arquebisbe. Va presidir la reunió l’Arquebisbe acompanyat dels seus Vicaris.

Després de la pregària de l’Hora Menor, Mons. Vives va donar la benvinguda als nous Consellers subratllant el valor del Consell de Presbiteri, com l’òrgan consultiu per excel·lència emanat del Concili Vaticà II que ha de ser com el senat del Bisbe, en representació del presbiteri, amb la missió d’ajudar el Bisbe en el govern de la Diòcesi segons la norma del dret, per tal de proveir al màxim al bé pastoral de la porció del poble de Déu que li ha estat encomanada (cànon 495 § 1). Organisme a ser justament valorat en aquest moment de vivència del Sínode sobre la sinodalitat.

A continuació, Mons. Vives compartí amb els Consellers algunes qüestions importants de la vida de la Diòcesi: l’estat de salut d’alguns preveres malalts, l’entrada al seminari diocesà de dos nous seminaristes, la reestructuració de personal dels serveis de la Cúria diocesana ò les recents informacions rebudes de la Conferència Episcopal Espanyola sobre l’auditoria pel que fa a la protecció dels menors en l’àmbit eclesial.

Tot seguit els Consellers van resar units la Professió de Fe i van prendre possessió del seu ofici realitzant el prescriptiu jurament de fidelitat.

Posteriorment va tenir lloc l’elecció del Secretari i dels Secretaris adjunts del Consell de Presbiteri. Van resultar escollits Mn. David Codina, com a Secretari, i Mn. Emili Villegas i Mn. Jaume Mayoral com a Secretaris adjunts.

Tot seguit va tenir lloc la designació dels Rectors Consultors a proposta del Sr. Arquebisbe segons el prescrit en el cànon 1.742 del Codi de Dret canònic resultant designats Mn. Antoni Ballester, Mn. Jaume Mayoral i Mn. Josep Uriel Álvarez.

Un punt important i central de la reunió va ser el treball del Consell sobre el qüestionari del Sínode, que els Consellers van treballar dividits en dos grups. Van tractar  especialment el punt de l’autoritat i participació.

Finalment, Mn. Jaume Mayoral, Delegat episcopal de Càritas Urgell, va informar els Consellers sobre el treball que Càritas Urgell està duent a terme per tal de donar resposta a la crisi humanitària com a conseqüència de la guerra a Ucraïna amb les ajudes directes que Càritas està aportant al llarg de tot el territori diocesà així com la recollida de diners en una campanya especial que ja ha recollit 40.000 euros. Mn. Mayoral va insistir en la necessitat de donar suport a Càritas Ucraïna, i les Càritas dels països veïns, que treballen sobre el terreny acollint moltes persones que no han fugit del país i va destacar com el treball de Càritas Urgell envers Ucraïna i els refugiats s’ha fet sense deixar d’atendre les moltes famílies que encara estan vivint les conseqüències de la crisi econòmica provocada per la pandèmia del covid19. També Mn. Ramon Sàrries va explicar el que semblantment s’està fent a Càritas Nacional Andorrana.

Una de les activitats que el Consell Presbiteral porta a terme com a signe de la màxima comunió presbiteral és la celebració de l’Eucaristia presidida per l’Arquebisbe Joan-Enric a l’església del seminari diocesà i concelebrada per tots els Consellers. L’Arquebisbe en la seva homilia glossà la importància teològica dels preveres que, cooperant amb el Bisbe, units al seu pastor, i aplegats per ell en l’Esperit Sant per mitjà de l’Evangeli i l’Eucaristia, constitueixen una Església particular, una Diòcesi (cf. Conc. Vat. II, Decret Christus Dominus n. 11 i cànon 369 del CDC). Glossant les lectures proclamades en aquell dia va recordar com el tercer Isaïes vol infondre esperança malgrat el Poble d’Israel cregui que no hi ha sortida i que tot està perdut (“crearé un cel nou i una terra nova”) i animà els preveres a confiar sempre en la paraula poderosa de Déu i en el riu de l’Esperit Sant que porta i enriqueix l’Església concreta, tal com ho féu el funcionari reial que tenia el fill malalt de l’Evangeli (Jo 4,43-54) que cregué en Jesús sense demanar-li signes extraordinaris. Es deixà dur per la confiança, tal com els cristians i especialment els ministres ho hem de fer avui.

Un dinar de germanor amb diverses informacions i el suggeriment de qüestions a tractar per part dels Consellers clogué la primera reunió. Està previst que la propera reunió tingui lloc el dilluns 20 de juny a La Seu d’Urgell.

Compartir