Pentecosta i Confirmacions a la Catedral de La Seu d’Urgell

Dissabte dia 4 de juny i diumenge dia 5, a la Catedral de Santa Maria de La Seu d’Urgell, l’Arquebisbe d’Urgell va administrar el sagrament de la Confirmació a 29 joves de la Parròquia, dins l’Eucaristia de la solemnitat de Pentecosta i alguns adults. Estava acompanyat del Rector de la Parròquia i Vicari General, Mn. Ignasi Navarri i de Mn. David Codina, pel diaca Antoni M. Serra, i pels catequistes que s’havien encarregat de la formació dels joves.

El diumenge de Pentecosta, Pasqua granada, l’Esperit Sant és infós sobre els apòstols i els renova i vivifica: passen de ser porucs i tancats per la mort de Jesús, a ser testimonis valents de la seva resurrecció. L’Arquebisbe glossà les lectures de la Paraula de Déu proclamades en la solemnitat de Pentecosta i animà els joves confirmands a ser testimonis valents de Jesús en els seus ambients ja que aquell dia rebien la plenitud de l’Esperit Sant, que ja els havia estat donat pel baptisme, però que avui rebien amb tota plenitud. Per això els animà a obrir-se al do del sagrament de la confirmació i a rebre’l amb esperit d’acollida, cuidant i vetllant sempre per la dimensió espiritual de les seves vides, i no abandonant mai la fe confiada. Mons. Vives els va subratllar com la força de l’Esperit Sant renova tota l’Església i la humanitat, i ens permet parlar el llenguatge comú i universal de l’amor, que és capaç de superar la divisió de les llengües, de l’egoisme, de les divisions, enfrontament i guerra, i recrear la fraternitat.

Va exhortar els joves confirmands a ser constructors d’unitat, de comunió i de pau lluitant sempre contra l’odi i la divisió, contra el Maligne, i els animà a confiar en l’Esperit Sant, el Defensor, per tal de fer-ho. Finalment recordà com els padrins havien de ser ajuda i suport, puntal, per als joves al llarg de tota la seva vida, pel vincle i lligam especial que es creava amb els seus fillols, a partir d’aquell dia i com l’Esperit Sant que rebien els joves confirmats per la imposició de mans del bisbe i la unció amb el Sant crisma havia des ser com un segell, marca, tatuatge, sfraguís, que els acompanyés sempre i s’anés desplegant a mesura que els joves anaven fent-se grans i madurant en santedat.

Al final de la Missa la parròquia regalà als joves un recordatori d’aquest compromís de fe que prenien amb la Confirmació i l’Arquebisbe un exemplar del Nou Testament perquè la Paraula de Jesús els sigui llum. Els demanà que en llegissin cada dia un fragment breu. Aquests 29 joves s’afegiren als 4 adults que ja havien rebut la confirmació durant la Vetlla Pasqual.

Compartir