Oració per les vocacions sacerdotals

Senyor, vos ens vau dir que preguéssim
l’Amo dels sembrats
que enviés treballadors als seus sembrats,
perquè és molt el que cal fer
i són pocs els que volen lliurar la seva vida
al servei de l’anunci de la vostra Persona
i del vostre missatge.

CONCEDIU-NOS PASTORS generosos,
que comprometin la seva vida
en l’acompliment d’aquesta missió.

CONCEDIU-NOS PASTORS, segons el vostre cor,
que, des de la seva paraula
i amb el seu testimoniatge,
ajudin a descobrir a d’altres
que l’anunci de l’Evangeli
omple plenament la seva vida.

DONEU-NOS PASTORS compromesos,
que s’entreguin,
per ferr a conèixer la vostra Persona
i el vostre missatge al món sencer.

DONEU-NOS PASTORS que, animats per vos,
siguin veritables animadors de la fe en els altres
i testimonis de la vostra presència en el món.

Compartir