Missatge del Papa Benet XVI als joves amb motiu de la propera Jornada Mundial de la Joventut

28 de març de 2010, Diumenge de Rams

«Mestre bo, què haig de fer per a posseir la vida eterna?» (Mc 10,17)

Benvolguts amics,

Enguany se celebra el vint-i-cinquè aniversari de la institució de la Jornada Mundial de la Joventut, volguda pel venerable Joan Pau II com a cita anual dels joves creients d’arreu del món. Va ser una iniciativa profètica que ha portat fruits abundants, permetent a les noves generacions cristianes trobar-se, posar-se a l’escolta de la paraula de Déu, descobrir la bellesa de l’Església i viure experiències fortes de fe que han fet que molts es decidissin a lliurar-se totalment a Crist.

La present XXV Jornada representa una etapa cap a la propera Trobada Mundial dels Joves, que s’esdevindrà l’agost de 2011 a Madrid, on espero que sereu nombrosos a viure aquest esdeveniment de gràcia.

Per a preparar-nos per a aquesta celebració, voldria proposar-vos algunes reflexions sobre el tema d’enguany: «Mestre bo, què haig de fer per a posseir la vida eterna?» (Mc 10,17), tret de l’episodi evangèlic de la trobada de Jesús amb el jove, un tema que ja va escometre el 1985 el papa Joan Pau II en una preciosa Carta, dirigida per primera vegada als joves.

Compartir