Millorem les relacions amb els altres

Si “Déu és amor” (1Jo 4,8), si volem estimar com Ell, hem de voler també el compromís de canviar allò que calgui i que es pugui en la nostra relació amb els altres, comptant sempre amb l’ajuda de Déu i la nostra col·laboració esforçada. Ofereixo de nou un “decàleg” per a millorar les relacions amb els altres, que són deu consells molt útils per a viure la fraternitat. Per l’Encarnació, Jesucrist habita en cada persona que tractem i, per Ell, val la pena de fer tots els esforços de caritat sincera que ens calguin.

  1. Accepta’t tal com ets i valora aquesta família i els companys que tens, sense anar-te apuntant totes les ofenses i incomprensions que t’hagin pogut fer.
  2. Considera que has rebut, amb tota probabilitat, més del que necessites. No envegis ningú. Comparteix.
  3. Accepta els altres tal com són i escolta les seves raons, començant pels més propers: la teva família, els teus amics, els teus veïns i companys. I prega per ells, intentant veure’ls com Déu els deu veure i estimar.
  4. Aprèn a dir i a sentir dir que els altres fan bé les coses i digue’ls-ho en veu alta, sense ressentiments ni temors, estant-ne content, essent agraït.
  5. No et comparis mai amb els altres ni els comparis a ells, perquè això condueix a l’orgull o a la desesperació, que mai no fan feliç.
  6. Viu en la veritat, sense por de dir “sí” al que està bé i “no” al que està malament, sense l’esclavitud d’haver de quedar sempre bé, segons el que l’altre vulgui.
  7. Resol els problemes i els conflictes amb el diàleg i mai no guardis rancor. El rancor et tancarà en la tristesa. Perdona i seràs perdonat. El perdó és font d’esperança.
  8. Comença a dialogar sobre el que uneix i, només després, ocupa’t del que separa o divideix. Sempre són més les coses que ens uneixen que no pas les que ens separen. I construeix ponts en comptes de murs.
  9. Dona tu el primer pas, sempre, sense esperar que el doni l’altre, i fes-ho aviat, abans que sigui massa tard. Promou les paus, disculpa, estima amb l’abraçada de la reconciliació.
  10. Assembla’t a Déu i perdona. Tingues per ben segur que perdonar i estimar és sempre, sempre, més important que no pas tenir raó.

Aprofitem el temps de vacances per a créixer en obres d’amor, de reconciliació i de servei. Bones vacances als qui en pugueu fer!

7 d’agost

Compartir