Les relíquies de Sta. Teresa de l’Infant Jesús visiten Catalunya

En el marc del centenari de la beatificació de santa Teresa de l’Infant Jesús i dels 150 anys del seu naixement, les relíquies de la santa de Lisieux podran ser venerades als convents i monestirs de Catalunya dels Carmelites descalços dels dies 16 al 22 d’octubre de 2023.

L’Arquebisbe d’Urgell, devot de la santa, va presidir el dia 16 d’octubre al Santuari de la Mare de Déu del Carme (Carmelites Descalços) de Barcelona l’acollida de les Relíquies al costat del P. Jesús Sans OCD, nou Prior de la Casa i altres sacerdots carmelitans. Va ser un moment emotiu, acompanyat per la Coral Parroquial, i l’Arquebisbe va exhortar el centenar de devots presents a estimar la doctrina de la Santa i acollir l’Exhortació del Papa Francesc “C’est la confiance” que havia fet pública el dia abans, 15 d’octubre.

Els reliquiaris de santa Teresa de l’Infant Jesús i la Santa Faç estan exposats a la Basílica i al Carmel de la població francesa de Lisieux. Tanmateix, des de l’any 1994, les seves relíquies han visitat gairebé 70 països i continuen fent-ho. També, les relíquies del sant matrimoni Lluís i Cèlia Martin, pares de Teresina, viatgen pel món des del 2015. Venerar les relíquies dels sants no és solament “recordar-los”, sinó anar a l’encontre de la seva santedat per imitar-la. La presència de les relíquies de Sta. Teresina ofereixen l’oportunitat de viure una experiència personal, única i moltes vegades decisiva de l’Amor misericordiós de Déu, al qual ella es va consagrar totalment.

Compartir