La Germana Justina Muñoz celebra 25 anys de professió religiosa

La comunitat de residents i treballadors de la residència de St. Josep de La Seu d’Urgell i la Comunitat de les Religioses Germanetes dels Ancians Desemparats van celebrar amb molt de goig i acció de gràcies el 25è aniversari de la professió religiosa de la Gna. Justina Muñoz, membre de la comunitat de La Seu d’Urgell. Fou el dia 13 de maig, memòria de la Mare de Déu de Fàtima, dins l’Eucaristia pasqual que va presidir l’Arquebisbe d’Urgell Joan-Enric i va concelebrar el Capellà de la residència, Mn. Ignasi Navarri, Vicari General.

Després de l’homilia, la Gna. Justina va renovar el seu lliurament a Déu i a l’Església, amb els vots de pobresa, castedat i obediència, dins el carisma de la Congregació de les Germanetes dels Ancians Desemparats, fundada per Sta. Teresa de Jesús Jornet.

Després l’Arquebisbe li posà al cap una corona de flors i li notificà, llegint-la, la benedicció que el Sant Pare Francesc li havia fet arribar.

A la seva homilia, l’Arquebisbe destacà que dins el goig pasqual, s’esqueia aquell dia un goig particular perquè una filla de l’Església, Sor Justina, s’havia entregat amb tota fidelitat a Crist Ressuscitat, per manifestar la vida de l’Esperit, especialment en el servei als ancians i a les persones desvalgudes. Les lectures destacaven aquell dia que els cristians han de ser testimonis valents de la resurrecció de Crist, el qui és el Camí, la Veritat, i la Vida, l´únic que porta al Pare. Tot allò que fem pels germans, no quedarà sense recompensa. Aquest és el goig d’una verge consagrada i alhora el goig de la comuintat cristiana que descobreix en ella l’eficàcia de l’amor diví, que tot ho pot.

Jornada de festa per a tots els residents i treballadors que en temps de pandèmia no han pogut celebrar, tal com haurien volgut, moltes festes de comunió.

Compartir