Gràcies per la “germanor” de tots

En aquest diumenge celebrem el “Dia de l’Església diocesana”, o Diada de Germanor”, bella expressió per a indicar que entre tots sostenim les necessitats de tota la Comunitat eclesial. Hem de prendre major consciència que cal donar un suport just i suficient a les activitats pastorals que l’Església desenvolupa, i això reclama pregària, és clar, informació i interès, certament, però també aportació del que podem fer personalment per la comunitat, i també una part econòmica, sostenint el que es va realitzant com a Diòcesi. Els rendiments dels béns propis de l’Església, l’aportació de les Parròquies, el percentatge de l’IRPF que ve de la declaració de la renda a través del Fons Comú de la Conferència Episcopal Espanyola i altres aportacions són totalment necessaris. I en el fons, tot depèn també de nosaltres, els fidels que estimem l’Església i li donem el nostre suport, que jo us agraeixo molt. “Gràcies per tant!”, diu el lema. Perquè és entre tots que fem tant, per tal que l’Església pugui realitzar la seva missió d’anunciar l’Evangeli, de comunicar la gràcia de Déu, d’oferir la misericòrdia i el consol del Pare celestial, de servir la societat en tants camps i d’exercir la caritat envers els qui més ho necessiten.

“Gràcies per tant!”, ens diuen els responsables de les Delegacions diocesanes d’Economia. I ens recorden que cal que tots siguem agraïts a les aportacions generoses dels germans. La “construcció de l’Església” es va fent a la catequesi, la pastoral juvenil, la pastoral envers les famílies, les colònies i altres activitats d’esplai, els seminaris i la formació dels laics, l’atenció als malalts, l’ajut de càritas envers els pobres, les missions i l’ajuda al tercer món, el manteniment del necessari personal contractat per a les accions pastorals, l’acció tan àmplia  dels religiosos i religioses, els mitjans de comunicació social, els temples i altres dependències d’acció pastoral… Amb el vostre ajut podem anar-ho fent i ampliant, segons les necessitats que tenim o que van apareixent, i que són grans. Ajudar és la manera que tenim de fer-nos-en corresponsables, i ho ajudarem si ens ho estimem. Gràcies per fer-ho possible!

Amb el 0,7% del que aportem per l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) destinat a l’Església del que es recull a través de les declaracions de la renda (marcant la casella), i que és compatible amb la destinació a d’altres fins socials, anem fent camí cap a l’autofinançament, amb un esforç de major transparència informativa dels nostres comptes. No es dóna una aportació directa de l’Estat, i tampoc no és un diner públic, sinó que lliurement l’assignen o no els ciutadans, a una confessió religiosa o a una finalitat social, o a les dues a la vegada. No cal que siguin membres d’aquella confessioó; simplement molts en són simpatitzants o veuen bé el que fa i com actua.

Gràcies per les aportacions de tots, ja que és evident que l’Església viu fonamentalment del que els fidels aporten amb llibertat i responsabilitat. Siguem-ne conscients, i agraïm aquesta Diada de la Germanor diocesana.

Pàgina web “Por Tantos

LaNostraEsglesia-Urgell

Descarregueu fulletó en PDF

Compartir