Festa del patró Sant Ot a la Catedral

Un bisbe sant, una catedral restaurada, uns fidels que estimen l’Església i celebren la fe. El Bisbe Sant Ot, amb una vida santa que s’encomana.
La Catedral feia goig: 10 sacerdots al voltant de l’altar per celebrar l’Eucaristia presidida per Mn. Xavier Parés, Rector i Degà de la Catedral. Una Missa molt solemne amb els preciosos  acords de l’orgue i amb una homilia, plena d’unció, fent memòria agraïda dels nostres sants Bisbes i Patrons de La Seu d’Urgell amb l’empremta que tots tres ens han deixat, marcant història que perdurarà sempre, per ser obra de Déu.
Una bona representació de l’Ajuntament, tenint com a capdavanter l’Il·lm. Sr. Albert Batalla, Alcalde de la Ciutat i alguns Regidors i Regidores. 
També  un bon nombre de fidels, que omplien de vida la Catedral, han volgut honorar i agrair a Sant Ot l’herència que a tots ens ha arribat per la seva vida generosa i entregada, com a imatge del Bon Pastor.
Una imatge del sant preciosa, platejada, presidia en el presbiteri, i als seus peus hi havia unes coques que després de beneïdes foren repartides als participants, finalitzada la Missa.
Fora i davant de la catedral, un grup de músics,  una Cobla que tocava sardanes, invitant a ballar-les. A poc a poc s’han anat fent esbarts, més o menys nombrosos però que sabien ballar i invitaven a agafar-se de les mans. Que bonic l’ambient d’alegria i germanor! Com un fermall d’or per a cloure la jornada festiva amb pau i harmonia.

Compartir