Festa del Crist del Bon Consol a La Portella

El primer divendres del mes de març és tradició de festa grossa a la Parròquia de St. Pere de La Portella (Segrià) per la celebració de la Festa del Crist del Bon Consol. Enguany la festa fou especialment lluïda per la bendicció de les obres de millora i arranjament del temple parroquial i de la capella dedicada a St. Pere Màrtir en un lateral de l’Església.

L’Eucaristia festiva fou presidida per l’Arquebisbe Joan-Enric i concelebrada pel Rector Mn. Jerrick Banzuela, el diaca adscrit, Mn. Antoni Baldomà, Mn. Joan Pujol i Mn. Pere Cañada. Hi assistiren molts fidels que ompliren el temple parroquial, encapçalats per l’Il·lm. Sr. Alcalde Miquel Carles Català i la Tinent d’Alcalde, Sra. Anna Felip, així com els nens i nenes de l’escola del poble acompanyats de les seves dues mestres, que van seguir la cerimònia amb gran unció i respecte. A les seves paraules inicials ja en començar la Santa Missa l’Arquebisbe mostrà la seva joia per poder presidir enguany la festa del Crist del Bon Consol i volgué agrair ben sincerament el treball de tantes persones, que de forma desinteressada i anònima, han col·laborat i ajudat en la conservació del temple parroquial, i en les obres que en aquell dia s’inauguraven de l’arranjament d’una capella lateral del temple, desenrunada, i la il·luminació molt millorada..

A la seva homilia l’Arquebisbe glossà les lectures proclamades de l’Exaltació de la Santa Creu, subratllant-ne el valor del sacrifici de Jesús a la creu com el gran signe d’amor de Déu Pare. A la primera lectura la serp de coure enlairada que salva és prefiguració de la creu del Senyor: Jesús morint dóna vida i atreu tothom. “Mireu l’arbre de la creu, on morí el Salvador del món” cantarem el Divendres Sant. L’Arquebisbe destacà com tots els cristians, pel baptisme, som signe de la presència del Senyor, i posà especialment en relleu la importància dels preveres i diaques, que actuen “in persona Christi” fent present Jesús Ressuscitat i, sobretot, donant i repartint el pa viu de l’Eucaristia així com perdonant els pecats. Va animar tots els fidels a ser presència de Jesús amb els actes concrets i petits de cada dia i demanà saber traspassar a les generacions més joves el tresor preuat de la fe a través de la catequesi, l’exemple i la vida de pregària. Recordà com en l’himne dels Filipencs es detalla que Déu ha exalçat Jesús i li ha concedit aquell Nom que està per damunt de tot altre nom, i que salva. Finalment, animà els fidels a presentar al Crist les nostres dificultats, problemes i tristeses, perquè tal com Jesús ho recordava a l’Evangeli “Déu estima tant el món, que ha donat el seu Fill únic, perquè no es perdi ningú dels qui creuen en ell, sinó que tinguin vida eterna”. Jesús, a la creu, és el Bon consol per a tots nosaltres.

Acabada l’homilia va tenir lloc el gest profund i bell de l’adoració de la Sagrada imatge del Crist del Bon Consol per part de tots els fidels, mentre la Coral cantava els goigs a llaor del Crist i el poble s’inclinava davant la sagrada imatge amb unció i respecte d’adoració, petits i grans. Al final, l’Arquebisbe, en nom de tot el Poble de Déu, adreçà una pregària al Sant Crist demanant-li l’ajuda i la protecció, la pluja i la pau.

Al final de la Missa i abans de la benedicció final es va dur a terme la benedicció de les obres d’arranjament de la Capella lateral del temple que estarà dedicada a St. Pere Màrtir i Sta. Àgata i també la benedicció dels rams d’olivera i els pans que van ser distribuïts al poble fidel.

El poble continuà la festa amb un àpat de germanor per a tots.

Compartir