Encontre dels Delegats diocesans del Catecumenat

Dimecres, 17 de setembre, es reuniren els delegats episcopals per al Catecumenat de les diòcesis de l’àmbit d’actuació del Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes Balears (SIC). Presidí Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona i bisbe delegat per a l’àmbit de la catequesi i del catecumenat de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET).

A la reunió es reflexionà sobre la realitat del catecumenat a les diòcesis i es compartiren diverses propostes per anar consolidant aquesta nova realitat pastoral a casa nostra. També es programaren les activitats conjuntes cara al curs que comença i, especialment, la publicació periòdica de Catecumenat, instrument d’informació vinculat a la revista Catequesi del Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes Balears (SIC).

Compartir