Els seminaristes de Catalunya participen a la Vetlla de Sta. Maria de Montserrat

Dimarts dia 26 d’abril els seminaristes de tot Catalunya van assistir a la tradicional Vetlla de Santa Maria de Montserrat, entre ells els del Seminari Major Interdiocesà.

La vetlla de pregària aquest any fou presidida pel P. Bernat Juliol, Prior de Montserrat, ja que el P. Abat estava confinat a causa del covid.

Aquest any  precisament es commemorael 75è aniversari de les festes populars i multitudinàries de l’Entronització de la Moreneta en el nou tron de plata actual. El tron va ser ofert gràcies a la generositat d’un poble d’arrels cristianes que trobà en l’ideal de pau i d’esperança que representa  Montserrat, un  motiu  comú per a   refer  aquella  societat  de postguerra  que necessitava guarir moltes ferides i refer i enfortir els seus lligams de fraternitat. Per això aquest tron ofert a la Mare de Déu es pogué anomenar, amb raó, el Tron de la Reconciliació. Les festes de l’Entronització marcaren un nou començament dels pelegrinatges a Montserrat amb la tradicional vetlla de Santa Maria, tal com es fa ara. La Confraria de la Mare de Déu de Montserrat experimentà una notable creixença. Es reprengué la tradició de les llànties votives que actualment il·luminen tot el voltant de la nau de l’església i del cambril.

La característica de la Vetlla de Santa Maria de Montserrat és que la “Litúrgia de la Paraula” està més desenvolupada, ja que està composta per tres salms i diverses lectures i, en el moment de l’Ofertori, es rep l’ofrena de l’oli simbòlic per al manteniment de llànties que cremen durant tot l’any a la Basílica, i que representen totes les comarques de Catalunya i també moviments i institucions que les han anat ofrenant des del 1947. L’origen de l’actual Vetlla de Santa Maria es remunta a l’any 1947, quan es van celebrar les festes de l’entronització.

Compartir