El Seminari Interdiocesà de Catalunya peregrina a Roma

Els dies 30 d’abril, 1, 2 i 3 de maig, els formadors i seminaristes del Seminari Major Interdiocesà de Catalunya, acompanyats per l’arquebisbe Vives, van peregrinar a Roma.

Van marxar de Barcelona el dimarts dia 30 d’abril i aquell dia van participar a la tarda a la pregària de la Comunitat de Sant’Egidi a la basílica de Santa Maria in Trastevere, visitant abans l’illa Tiberina i la basílica de l’apòstol sant Bartomeu, on hi ha el memorial dels màrtirs dels segles XX i XXI.

Posteriorment van sopar amb membres de la comunitat. A la pregària hi foren presents el Primat de l’Església Anglicana i altres primats d’arreu del món, presents a Roma per al seu Sínode.

El dia 1 de maig, després de celebrar l’Eucaristia a l’altar davant del sepulcre de l’Apòstol Pere, i de visitar devotament la Basílica, van participar a l’Audiència general del sant Pare Francesc, que els va saludar i entre altres missatges els va dir que “fossin molt devots de la Mare de Déu, que sempre els ajudaria en el seu camí vocacional”.

Aquella tarda van visitar i pregar les Vespres a Sant Pau extramurs.

El dia 2 de maig anaren a les Catacombes de Pricil·la on van poder admirar la pintura més antiga de la Mare de Déu i acollir el gran testimoniatge del Màrtirs dels primers temps. Posteriorment van visitar l basílica de Santa Maria la Major on van celebrar l’Eucaristia i van pregar a la verge de la pau amb el Virolai.

A la tarda, van ser rebuts pel bisbe sotsecretari Mons. Aurelio García Macías al Dicasteri per al Culte diví i la Disciplina dels Sagraments i els va explicar el treball del Dicasteri i el valor de la litúrgia per als ministres de l’Església.

El divendres dia 3, van celebrar l’Eucaristia al matí, i van visitar els Excavi sota la Basílica de Sant Pere del Vaticà, i a la tarda van anar a pregar a la Caredral del Papa, la Basílica de Sant Joan del Laterà, abans de retornar a Catalunya.

Va ser un pelegrinatge que va deixar un record inesborrable en cada un dels 20 seminaristes que hi van participar.

Compartir