Curs D.E.C.A. a la universitat d’Andorra

El curs de Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica, DECA, organitzat a la Universitat d’Andorra, ha arribat enguany a l’onzena edició, amb 47 alumnes matriculats.

El curs és una formació específica per aquells universitaris que volen orientar la seva tasca cap a la docència i específicament en l’ensenyament de matèria religiosa. S’ofereixen 12 crèdits Bolonya per obtenir el títol de la didàctica de la classe de religió.

L’assignatura de Religió és avui, una resposta a les inquietuds de mares i pares que volen una oportunitat per a què els seus fills aprenguin la història i ítems de la matèria religiosa a l’escola i també, alhora claus per interpretar allò que dóna sentit i consistència a la vida, els valors sòlids.

Tal com recull l’article 20-3 de la Constitució del Principat d’Andorra: “Els pares tenen dret a escollir el tipus d’educació que hagin de rebre els seus fills. Igualment, tenen dret a una educació moral o religiosa per a llurs fills d’acord amb les conviccions pròpies”. L’oferta i la presència normal de l’ensenyament Religiós a l’escola, no hauria de ser una qüestió ideològica, sinó un dret fonamental dels pares, de cara a l’educació integral de llurs fills, ja que els valors espirituals formen part essencial del desenvolupament de la persona.

Compartir