Consagració d’una Verge a la Catedral

Josefina Riera Cortadellas fou consagrada el dissabte 15 d’abril, Vetlla del II Diumenge de Pasqua, en l’Orde de les Verges pel ministeri de l’Arquebisbe d’Urgell, Mons. Joan-Enric Vives a la Catedral de Santa Maria d’Urgell.  Van concelebrar amb l’Arquebisbe els Vicaris General i Episcopal d’Urgell, Mn. Ignasi Navarri i Mn. Antoni Elvira, Mn. Xavier Romero, del Bisbat de Solsona i Mn. David Codina. L’Eucaristia comptà amb la presència de les altres Verges Consagrades d’Urgell, d’un bon nombre d’altres Verges Consagrades de Catalunya i d’altres punts d’Espanya, d’amics i companys de feina de la nova Verge Consagrada així com d’amics i companys de l’Escola Diocesana de Formació Permanent del Bisbat d’Urgell on la Josefina ha participat els darrers anys.

A l’homilia de la celebració Mons. Vives va comentar les lectures de la Paraula d’aquell diumenge II de Pasqua o de la Divina misericòrdia. A l’Evangeli (Jo 20,19-31) Jesús proclama: “Feliços els qui creuran sense haver vist”. St. Joan ens dóna una benaurança de Jesús que no es troba a les altres benaurances. Jesús Ressuscitat dóna la pau i envia els apòstols amb el poder de l’Esperit: “Pau a vosaltres. Com el Pare m’ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres”. Pasqua és avui la Pau de Crist, és la seva missió i és acollir el qui farà possible la missió “Rebeu l’Esperit Sant”. Adreçant-se a la nova verge, l’Arquebisbe l’animà a ser tota del Senyor i de l’Església tot vivint en la fe, en la confiança i en la misericòrdia de Déu: “encomana al Senyor els teus camins, confia en Ell, deixa’l fer”, li recomanà.

Mons. Vives animà la nova verge consagrada a viure de la fe i confiança en Déu: “No siguis incrèdula, sigues creient!”. Per a fer-ho i en aquell dia, la nova verge rebria la litúrgia de les hores, i l’Arquebisbe l’animà a ser una persona que pregui, que visqui de la pregària de l’Església, que sigui orant en l’Església. I finalment l’animà a arrelar-se d’una manera nova per la consagració virginal en l’Església diocesana d’Urgell i a fer-ho tot “per Ell, amb Ell i en Ell”, seguint la culminació de la pregària eucarística: viure per Ell, el teu espòs; amb Ell, el teu tot; en Ell, el teu amor.

A continuació es va dur a terme la litúrgia de consagració amb les lletanies, el compromís de virginitat; la pregària consecratòria; la recepció de l’anell i el lliurament de la Litúrgia de les Hores.

L’Orde de les Verges restaurat pel Concili Vaticà II està format per dones seglars que viuen la seva consagració enmig del món, sostenint-se amb el seu treball i servint l’Església a través de la pregària i del servei que desenvolupen segons el propi carisma i disponibilitat, sempre en unió al Bisbe i a la Diòcesi.

El costum de consagrar verges, observat ja a l’Església primitiva, tingué per resultat la institució d’un ritu, pel qual una verge esdevé persona sagrada, signe transcendent de l’amor que l’Església té al Crist, ja que l’Església és “Sponsa Christi”. Amb el ritu de la consagració, l’Església palesa l’estimació que sent per la virginitat, implora la gràcia de Déu sobre la verge que és consagrada i demana per a ella l’efusió de l’Esperit Sant.

Compartir