Consagració d’una Verge a Balaguer

Maria Pilar Abellán Millán fou consagrada el dissabte 30 d’abril en l’Orde de les Verges de mans de l’Arquebisbe d’Urgell, Mons. Joan-Enric Vives al Santuari-Basílica del St. Crist de Balaguer.

Mons. Vives va comentar les lectures de la Paraula d’aquell diumenge III de Pasqua. A la primera lectura dels Fets dels Apòstols (5,27b-32.40b-41) subratllà com l’Esperit Sant capacita els Apòstols per ser testimonis de la resurrecció. L’Arquebisbe animà la nova verge consagrada precisament a ser testimoni del Senyor, estimant-lo i servint-lo en la virginitat que consagrava aquell dia davant la comunitat, essent-ne testimoni per la seva fidelitat al Crist pel camí de la virginitat. L’animà a ser una “sentinella” que vetlla i prega en nom de la comunitat el Senyor, seguint allò que proclamava la segona lectura (Ap 5,11-14), que a l’Anyell cal que li sigui donada la lloança, l’honor, la glòria i el poder pels segles dels segles. Per això a la nova verge consagrada li fou lliurada la Litúrigia de les Hores perquè resi en nom de l’Església. Finalment, glossant l’Evangeli (Jo 21,1-19) Mons. Vives subratllà com cal imitar el “magis/més” que el Senyor demana a St. Pere demanant-li “si m’estimes més que aquests?”. En aquest sentit, demanà que la vida de la nova verge consagrada fos sempre un intent d’estimar “més” el Senyor, particularment en els pobres, en els senzills i humils, en els marginats. L’Arquebisbe demanà a la nova verge consagrada que resideix al Santuari diocesà de la Mare de Déu de Refet (Seró), juntament amb la Gna. M. Trinitat Cabrero, que estimi molt la Paraula de Déu seguint l’exemple de St. Jeroni i Sta. Paula, amb els quals ella ha nodrit molts anys la seva espiritualitat, i que en ser incorporada a l’Orde de les Verges sigui sempre signe visible del seu espòs, el Senyor.

A continuació es va dur a terme la litúrgia de consagració amb les lletanies, la pregària consecratòria; la imposició del vel, la recepció de l’anell i el lliurament de la Litúrgia de les Hores, que foren portades a mans del Sr Arquebisbe pels pares de la nova verge consagrada, que resideixen al Masnou.

A la missa solemne van ser presents el Rector de Balaguer i Arxiprest de Noguera, Mn. Jordi Profitós, el Delegat per a la Vida Consagrada i Capellà Custodi del Santuari del St. Crist, Mn. Joan Pujol, així com altres Verges Consagrades de la diòcesi i de fora, com d’altres preveres, els seus familiars i amics.

L’Orde de les Verges restaurat pel Concili Vaticà II està format per dones seglars que viuen la seva consagració enmig del món, sostenint-se amb el seu treball i servint l’Església a través de la pregària i del servei que desenvolupen segons el propi carisma i disponibilitat, sempre en unió al Bisbe i a la Diòcesi.

El costum de consagrar verges, observat ja a l’Església primitiva, tingué per resultat la institució d’un ritu, pel qual una verge esdevé persona sagrada, signe transcendent de l’amor que l’Església té al Crist, ja que l’Església és “Sponsa Christi”. Amb el ritu de la consagració, l’Església palesa l’estimació que sent per la virginitat, implora la gràcia de Déu sobre la verge que és consagrada i demana per a ella l’efusió de l’Esperit Sant.

Compartir